Stanowisko Klubu Radnych ws. umowy z Deloitte (aktualizacja)

Na wczorajszym (20 sierpnia) posiedzeniu członkowie Klubu Radnych Razem dla Gminy opracowali stanowisko ws. incydentu podczas spotkania Komisji Budżetu i Inwestycji oraz Komisji Rewizyjnej z Burmistrzem Tłuszcza i firmą Deloitte, która ma odzyskiwać VAT od wydatków inwestycyjnych gminy.

Niestety Burmistrz nie poinformował radnych ani na spotkaniu, ani na sesji (w sprawozdaniu, jakie zawsze składa), że już kilka miesięcy temu podpisał z firmą Deloitte umowę. W związku z powyższym niżej publikujemy jednomyślne stanowisko Klubu Radnych Razem dla Gminy zrzeszającego 11 spośród 15 radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu.
Aktualizacja:
W środę, 22 sierpnia, tuż przed złożeniem stanowiska w sekretariacie Urzędu Miejskiego, wiceprzewodniczący RM Włodzimierz Paweł Fydryszek skontaktował się z przewodniczącym Klubu Radnych, informując, że też chce złożyć swój podpis pod naszym pismem.

Robert Szydlik
przew. Klubu Radnych
Razem dla Gminy


Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...