Stanowisko Klubu Radnych ws. zwolnień pracowników CKSiR (aktualizacja)

Na wczorajszym (20 sierpnia) posiedzeniu członkowie Klubu Radnych Razem dla Gminy opracowali stanowisko ws. grupowych zwolnień pracowników CKSiR oraz faktu, że Dyrektor tej jednostki w połowie wakacji ogłosił, iż w jego budżecie za chwilę zabraknie środków.

CKSiR otrzymało w tym roku dotację celową w wysokości 860.000 zł. Jak się okazuje, taki budżet jest zbyt skromny zdaniem Dyrektora Pana Henryka Wysockiego.
Ponadto w ubiegłym tygodniu większość pracowników otrzymało wypowiedzenia z pracy (likwidacje stanowisk), ale w poniedziałek 20 sierpnia podobno mieli zostać przywróceni do pracy.
W związku z powyższym niżej publikujemy jednomyślne stanowisko Klubu Radnych Razem dla Gminy zrzeszającego 11 spośród 15 radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu.
Aktualizacja:
W środę, 22 sierpnia, tuż przed złożeniem stanowiska w sekretariacie Urzędu Miejskiego, wiceprzewodniczący RM Włodzimierz Paweł Fydryszek skontaktował się z przewodniczącym Klubu Radnych, informując, że też chce złożyć swój podpis pod naszym pismem.

Robert Szydlik
przew. Klubu Radnych
Razem dla Gminy


Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...