• 2012-08-20 23:22
  • Robert Szydlik
Uroczystości herbowe w Kuleszach Kościelnych

W ostatnią niedzielę, 19 sierpnia, na uroczystej Sesji Rady Gminy Kulesze Kościelne (pow. Wysokie Mazowieckie) podjęte zostały uchwały ws. ustanowienia herbu, flagi i ozdobnej pieczęci gminy. Z tej okazji wygłosiłem okolicznościowy referat, a potem wśród miejscowych radnych szukałem... krewnych.

Impreza towarzyszyła dorocznemu odpustowi w dzień św. Bartłomieja (patrona parafii) połączonemu z dożynkami.

O godz. 9.30 rozpoczęła się wspomniana sesja, na której radni podjęli uchwałę ws. nadania herbu, flagi i pieczęci. W trakcie obrad wykład nt. rycerskiego osadnictwa późnośredniowiecznego na terenie dzisiejszej gminy wygłosił historyk z Lublina Leszek Zugaj. Następnie ja - jako autor projektów herbu, flagi i pieczęci gminnych - opowiedziałem zebranym o genezie herbu, flagi i pieczęci. Przy tej okazji nie mogło obyć się bez akcentu osobistego. W herbie gminy umieściłem rycerza, ponieważ przeszło 90% mieszkańców gminy to drobna szlachta, której przodkami byli rycerze osadzani w tych stronach przez Księcia Mazowieckiego Janusza I. Osadnicy Ci przybyli na te tereny z Mazowsza Starego - spod Ciechanowa i Płocka, a jedna z rodzin aż z woj. sieradzkiego (wówczas w Koronie Królestwa Polskiego).

Najliczniejsi byli wśród nich Kuleszowie - założyciele osady parafialnej (a dziś siedziby gminy) i całej sieci wiosek, tzw. okolicy szlacheckiej Kulesze; oraz Kalinowscy - założyciele okolicy szlacheckiej Kalinowo. Te dwa rody i kilka innych spotykanych w tych stronach pieczętowały się herbem Ślepowron, który umieściłem na tarczy rycerza w herbie Kulesz Kościelnych. Tak się składa, że z Kalinowa-Solek pochodził mój dziadek Kazimierz Kalinowski, więc projektując herb tej gminy oddałem hołd także swoim przodkom.

Po sesji nastąpiło uroczyste wciągnięcie na maszty koło siedziby Urzędu Gminy flagi państwowej i nowej flagi gminnej. Był to naprawdę wzruszający moment, szczególnie że przemawiający Wójt Gminy Pan Józef Grochowski poprosił mnie o zabranie głosu i zaakcentowanie swojego "pokrewieństwa". Spod urzędu władze, goście i mieszkańcy udali się na uroczystą mszę św. dożynkową, po której rozpoczęły się dożynki. Już siedząc przy stole biesiadnym wymieniałem samorządowe doświadczenia z radnymi Kuleszami i Kalinowskimi. Jeden z nich okazał się być moim dalszym, nieznanym mi wcześniej krewnym...

Robert SzydlikPodczas wygłaszania referatu "Geneza herbu, flagi i pieczęci Gminy Kulesze Kościelne"


Herb w wersji wyszywanej i trzy pieczęcie: Gminy, Wójta, Rady Gminy


Flaga państwowa i gminna na masztach przed Urzędem Gminy Kulesze Kościelne


Co roku w dzień patrona parafii odbywa się Festyn św. Bartłomieja połączony z dożynkami.
W tym roku imprezie towarzyszyła uroczysta "heraldyczna" Sesja Rady GminyFlaga Gminy Kulesze Kościelne w rękach autora ;-)Imprezę zapowiedziały dwa ukazujące się w woj. podlaskim dzienniki (wydania drukowane i internetowe) - Kurier Poranny oraz Gazeta Współczesna.


Więcej z tego działu…

św. Dorota z Cezarei...

Pracowita sobota, w poszukiwaniu heraldycznych inspiracji - św. Dorota z Cezarei...

Powołano mnie do Komisji Heraldycznej

Kilkanaście lat zaangażowania heraldycznego zaowocowało. 29 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mnie do składu Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 403). W piątek, 15 kwietnia, wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu

Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich

Zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich, których lepiej kojarzymy z Opinogórą, ich młodszą i okazalszą siedzibą.

Odznaka Honorowa i Sztandar Gminy Zambrów

Kilka dni temu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty Odznaki Honorowej i Sztandaru Gminy Zambrów. Piszę "opracowane" przez mnie, a nie zaprojektowane, ponieważ głównym projektem jest zawsze herb. Herb natomiast, flagę, banner i pieczęcie Gminy Zambrów w 2009 r. zaprojektował Pan Tadeusz Gajl.

Herb Gminy Radzyń Podlaski

W dniu 16 września 2015r. Rada Gminy Radzyń Podlaski pojęła uchwałę  w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej i pieczęci GMINY RADZYŃ PODLASKI oraz zasad ich stosowania.

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zatwierdziła projekty herbu, flag i pieczęci Gminy Obsza (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - dawne dobra ordynackie). To już chyba mój 26. zatwierdzony komplet symboli samorządowych...