Rada Miejska w Tłuszczu doceniona przez  Helsińską Fundację Praw Człowieka!

Obserwatorium wolności mediów w Polsce (jednostka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka) doceniła Radę Miejską w Tłuszczu, która uchwałą zakazała wydawania samorządowej gazety w Tłuszczu. Ten dowód uznania cieszy tym bardziej, że kosztowało nas to kilka nieprzyjemnych starć podczas sesji i posiedzeń komisji...

Od kiedy zaczęła się ukazywać w Tłuszczu wydawana przez Centrum Kultury gazeta "Nowy Tor", zdecydowana większość Rady Miejskiej w Tłuszczu była temu przeciwna. Gdy w ostatnie wakacje okazało się, że b. dyrektor CKSiR wydatkował środki jednostki w zbyt dużym tempie i domowi kultury grozi "bankructwo" radni coraz głośniej zaczęli mówić o pomyślę zamknięcia gazety samorządowej, która w ich ocenie nie służy informowaniu a promowaniu działań władz. Pomysł likwidacji gazet, który wyszedł z Komisji Ładu (poparło go 4 z 5 radnych tej komisji) był jednym z czynników, jakie wpłynęły na decyzję Klubu Radnych Razem dla Gminy o przygotowaniu uchwały ws. zmian w statucie CKSiR, które obejmowały likwidację gazety oraz rozszerzenie komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora placówki o trzech radnych.
Uchwałę w tej sprawie przygotowali: Robert Szydlik (szef Klubu Radnych), Tadeusz Groszek (szef Komisji Rewizyjnej) oraz Mirosław Sobczak (szef Komisji Budżetowej). W głosowaniu na sesji 29 października 2012 roku ww. uchwałę poparło 12 z 15 radnych.
Uchwałę zaskarżył do Wojewody Mazowieckiego Burmistrz Tłuszcza. Organ nadzoru uchylił w części podjętą uchwałę, ale utrzymał w mocy część uchwały dotyczącą wydawania przez CKSiR gazety samorządowej. W związku z powyższym Burmistrz Tłuszcza przedstawił Radzie Miejskiej uchwałę, która miałaby cofnąć wprowadzone zmiany. Tym razem za utrzymaniem zakazu wydawania "Nowego Toru" było 11 z 15 radnych. 


Robert Szydlik
Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...