Tygodnik

Najstarszy legionowski tygodnik, z którym jestem związany od 1996 roku, zwyciężył w konkursie na Nagrodę Pro Publico Bono za "Samorządność dla solidarności" im. Bolesława Wierzbiańskiego, przyznawaną przez ww. fundację oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Kapituła konkuru podkreśliła w werdykcie, że "tygodnik jest wydawnictwem zupełnie niezależnym – to własność prywatna, gazeta utrzymuje się ze sprzedaży reklam i dochodów ze sprzedaży nakładu. Niezależność nie jest jednak wyłącznie formalna, ale również faktyczna – tygodnik regularnie zamieszcza materiały wskazujące na ewentualne naruszenia reguł sprawowania władzy lokalnej, relacjonuje lokalne kontrowersje polityczne z zachowaniem zasady wielostronności. (...) Cechuje ją dobry poziom wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, doskonale spełnia więc funkcję edukacyjno-społeczną względem mieszkańców wspólnoty lokalnej. (...) W każdej dziedzinie cechuje to pismo wysoki poziom kultury przekazu, wyróżnia się również wysokim poziomem edytorskim."
Jest mi o tyle miło, że w niewielkim zakresie współtworzyłem to pismo od 1996 roku. W latach 1996-1998 prowadziłem w tygodniku "Biuletyn Samorządowy", następnie byłem redaktorem naczelnym, wydawanego przez to samo wydawnictwo, "Tygodnika Wyszkowskiego" (1998-2000), ale z "To i Owo" współpracowałem bez przerwy aż do 2007 roku, prowadząc rybrykę kulturalną poświęconą muzyce popularnej i filmowi. W 2010 roku powróciłem do wydawnictwa i obecnie jestem redaktorem naczelnym "Jarmarku Mazowieckiego", który stanowi integralną część (wkładkę) 4 tygodników wydawanych przez Agencję TiO s.c. Pawła Kozery z Legionowa.
Nie oznacza to, że sam czuję się nagrodzony laurem Pro Publico Bono. Mój wkład w powstawanie tego pisma nie był i nie jest aż tak znaczący. Cieszę się jednak z sukcesu Wydawcy Pawła Kozery, Redaktora Naczelnego Roberta Nowińskiego i całego zespołu "Mazowieckiego To i Owo". Cieszę się, Koledzy i Koleżanki, z Waszego sukcesu i z serca Wam gratuluję. Dziękuję Wam też za wyniesioną z Legionowa lekcję, która przydaje mi się w codziennej działalności samorządowej.
Robert Szydlik

Niżej umieszczam aktywne linki do informacji na ten temat zamieszczonych w wybranych serwisach internetowych:


Więcej z tego działu…

Sprowadźmy rodaków ze Wschodu

Akcja odpalona 5 września już 10 dni później miała 4000 polubień. Teraz 4500. To znaczy, że warto było, że temat jest ważny i wielu Polaków czuje moralny obowiązek, by pomóc rodakom ze Wschodu, którzy niejednokrotnie żyją w skromnych warunkach i marzą, by powrócić do Ojczyzny - swojej, bądź rodziców czy dziadków.

POLSKIE ROCZNICE. 605 lat po Grunwaldzie

Mój artykuł poświęcony 605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, który ukazał się w gazetach: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa, Gazeta Lokalna (Mińsk Maz.) oraz Patria. 

Palac w Hrzęsnem ma 380 lat (1635-2015)

Najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego wzniesiono w 1635 roku dla ówczesnego właściciela dóbr Chrzęsne Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. W swojej epoce i później nie była to zwyczajna siedziba szlachecka, bo dwory ziemiańskie długo jeszcze wznoszono – głównie z drewna. Pałac ten stanowił prawdziwą rezydencję magnacką.

ZMUSIŁEM NIEMCÓW - ODSZCZEKALI... 


General-Anzeiger Bonn zamieścił artykuł ze sformułowaniem "polnischen Konzentrationslager in Chelmno".

Gruzińska moneta ze śp. Prezydentem Kaczyńskim?

We wrześniu podczas II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe Kolega Heraldyk z Gruzji pokazał mi projekt monety okolicznościowej ze śp. Prezydentem Kaczyńskim, którego Gruzini - jak wiadomo (i wiadomo dlaczego) - darzyli szacunkiem, a dziś obdarzają wdzięczną pamięcią. 

VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej"

15 lipca ukazał się kolejny, już VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej". W numerze, który opracowałem na zlecenie LGD znajdą Państwo m.in.: wywiady z Przewodniczącym LGD Januszem T. Czarnogórskim a także z Burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.