• 2013-11-08 20:18
  • Robert Szydlik
O pensjach i dietach dla Życia Powiatu

Na temat nagród w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu, pensji burmistrza i diet radnych wypowiedziałem się szerzej w Życiu Powiatu Wołomińskiego...

Oto fragment wywiadu, o którym mowa:

– Przez kilka tygodni, między innymi za sprawą lokalnej „Stacji Tłuszcz” i Pana, w Tłuszczu było głośno na temat nagród przyznanych przez Burmistrza pracownikom Urzędu Miejskiego. Czy otrzymaliście Państwo zadowalające Was wyjaśnienia?

– W mojej ocenie Burmistrz nie przedstawił radnym, ani też opinii publicznej, wyczerpujących danych i nadal unika odpowiedzi na pytania Komisji Rewizyjnej, a te pytania stawiamy od co najmniej roku! Dwa miesiące temu dowiedzieliśmy się, z publikacji w „Stacji Tłuszcz”, że trzy osoby z kierownictwa urzędu dostały nagrody o łącznej wartości 56 800 zł, czyli średnio prawie 19 000 zł. na osobę. Miesiąc temu pojawiła się informacja, że w Tłuszczu na nagrody dla urzędników przeznaczono łącznie 267 000 zł. I tym razem radni uzyskali dane nie od Burmistrza Tłuszcza Pawła Bednarczyka, a z lektury naszej lokalnej „Stacji Tłuszcz”. To pokazuje, jaka jest wola współpracy z radnymi ze strony Burmistrza Bednarczyka. Konsekwentnie domagamy się podania do publicznej wiadomości wysokości pensji i nagród poszczególnych pracowników urzędu. Burmistrz zasłania się ochroną danych osobowych, więc wnioskujemy o podanie zestawienia, gdzie zamiast nazwiska i stanowiska urzędnika pojawi się tylko określenie „pracownik nr 1” itd. bez podawania np. wysługi lat. Interesuje nas zestawienie wysokości płac i nagród, bo są przesłanki świadczące o tym, że niektórzy urzędnicy byli nagradzani w ciągu roku kilkakrotnie i to zawrotnymi sumami. Chyba tylko w ten sposób można tłumaczyć milczenie Burmistrza w tej konkretnej sprawie.

Więcej na łamach ostatniego wydania Życia Powiatu Wołomińskiego (wyd. z 7.11.2013)
Cały wywiad dostępny jest także na stronie internetowej tygodnika www.zyciepw.pl >>
R. Sz.
Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...