• 2013-11-15 23:01
  • Robert Szydlik
Ponawiamy wniosek o sesję! Czy będą cięcia?

Nasz poprzedni, złożony 5 listopada, wniosek o zwołanie sesji został odrzucony przez przewodniczącego rady (z powodu planowanej nieobecności 2 radnych w sugerowanym terminie). Ponowiliśmy wniosek mimo licznych prób storpedowania naszej inicjatywy i wywierania nacisków na radnych-wnioskodawców.

Sytuacja w gminie rozwija się w nieciekawym kierunku. Ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie mówi, że 1/4 ustawowego składu rady (w Tłuszczu wystarczy 4 radnych) ma prawo zwołać sesję, o ile złoży formalny wniosek i porządek sesji wraz z uchwałami (choć te ostatnie nie są warunkiem koniecznym). Tak też 5 listopada uczyniło 7 z 15 tłuszczańskich radnych (czytaj tu >>), a mimo to nasz wniosek został odrzucony. Prawo prawem ale nie w Tłuszczu. W miejsce sesji, o którą wnioskowali radni, zwołano inną – co prawda wcześniej planowaną – ale później ogłoszoną. Na tę sesję nie mieliśmy raczej dużych szans wprowadzenia naszych uchwał, które prawdopodobnie nie zostały zaopiniowane przez prawników. Piszę „prawdopodobnie” ponieważ na sesji główni zainteresowani nie byli w stanie ustalić stanu faktycznego. To jednak wątek poboczny w sprawie.


W związku z tym, że w porządku „naszej” sesji przewidzieliśmy uchwały ws. obniżenia pensji burmistrza i diet radnych (dlaczego – opisano wyraźnie w uzasadnieniach do uchwał!) oraz podwyżkę żenująco niskich diet sołtysów i przew. rad osiedlowych, podjęte zostały starania, by naszą inicjatywę storpedować. Do inicjatywy zniechęcało mnie telefonicznie bądź osobiście co najmniej czterech radnych i żadnej z tych rozmów nie nazwałbym merytorycznymi. Sączyły się raczej aluzje, półsłówka, zawoalowane groźby. Na sesji z kolei pojawili się obrońcy burmistrza, którzy nie przedstawili może przekonującej argumentacji, ale starali się – też nie wprost – zniechęcić nas do wykonania „niecnego” planu. Ja rozumiem, że z ludnością niewolniczą tak można: postraszyć, pokrzyczeć, przestraszą się i cofną. Obce jest mi jednak takie rozumowanie i uleganie presji, poddawanie się naciskom. Gwoli uczciwości dodam, że z całego szumu przebijał się jeden głos rozsądny, też przeciwny naszej inicjatywie, a jednak stawiający sprawę zupełnie inaczej, w tonie pojednawczym, nienapastliwym, wręcz życzliwym. Uczciwość nakazuje mi w tym miejscu podziękować Panu Radnemu Henrykowi Wójcikowi, który pokazał, że oponent w dyskursie nie musi być wrogiem na „bij zabij”, że można się wzajemnie szanować. Chylę czoła... Tyle o wydarzeniach z ostatniej środy, dnia sesji.


W czwartek sześciu radnych złożyło ponownie wniosek (pobierz tu >>), dołączając do niego porządek sesji i komplet uchwał. Raptem siedem, o dwie więcej niż poprzednio, bo tym razem także dwie dotyczące nazw ulic w Miąsem. I ponownie we wniosku nie pisaliśmy, czy sesja ma być „zwyczajna” czy „nadzwyczajna”, jak sugerował nam wcześniej przewodniczący rady, bo nigdzie w ustawach nie stosuje się formalnie takiego określenia, mimo że nieraz bywa ono używane. A jeśli już jest używane, to jako domyślne właśnie dla sesji zwoływanej w trybie Art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.


W piątek od rana telefony, telefony, telefony. Próby zniechęcania nas do sesji, sugestie, że uchwały mogą nie zostać zaopiniowane i na tej podstawie sesja upadnie. Nazwiska dzwoniących litościwie pominę. Ja rozumiem, że skoro zgłosiliśmy wniosek formalny i najważniejsze uchwały leżą w urzędzie od 2 tygodni, to w tym czasie mogły zostać już wielokrotnie zaopiniowane i gdyby budziły wątpliwości prawne, dawno już wnioskodawcy zostaliby o tym fakcie poinformowani. Gdyby było inaczej, świadczyłoby to o systemowej obstrukcji, celowym utrącaniu legalnej inicjatywy metodami – polubiłem to określenie – białoruskimi.


Niżej załączam komplet uchwał z krótkim komentarzem do każdej – ponownie, ponieważ są dwie nowe, a w „starych” nastąpiły kosmetyczne zmiany.


Ktokolwiek chciałby chwalić lub krytykować naszą inicjatywę, najpierw niech dokładnie przeczyta w całości uzasadnienia uchwał. Inaczej pozostanie gołosłowny.


Projekt uchwały ws. "dopłaty dopłaty do śmieci" za 3. i kolejne dziecko w rodzinie - pobierz tu >>

Uchwała nie wymaga chyba komentarza, wystarczy przeczytać uzasadnienie. Co istotne, dopłata nie będzie udzielana automatycznie, a na wniosek rodziców wychowujących troje dzieci lub więcej.


Projekt uchwały – zmniejszenie wynagrodzenia Burmistrza Tłuszcza - pobierz tu >>

- Jako wnioskodawcy uważamy, że obniżenie pensji Burmistrza powinno być rodzajem sankcji za niegospodarne realizowanie budżetu gminy Tłuszcz na kilku polach, a jednym z nich jest sprawa oburzająco wysokich nagród w Urzędzie Miejskim. Obecne wynagrodzenie Burmistrza Tłuszcza wynosi ok. 83% dopuszczalnej stawki maksymalnej, po zmianach wyniosłoby 67% stawki maksymalnej (12365 zł). Nie byłaby to pensja „głodowa”, nadal wyższa o ponad 2000 zł od stawki minimalnej...


Projekt uchwały – zmniejszenie diet radnych - pobierz tu >>

Po raz kolejny z otoczenia Burmistrza pojawia się absurdalny zarzut, że diety radnych są za wysokie. Zapewne ma to odwrócić uwagę opinii publicznej od sprawy nagród w urzędzie miejskim. Obecnie przeciętna dieta radnego w Tłuszczu wynosi 60% stawki maksymalnej, ale radni nie pełnią mandatu dla diety, która jedynie rekompensuje im utracone dochody, koszty podróży czy rachunków telefonicznych. Po zmianach wyniesie 55% stawki maksymalnej.


Projekt uchwały – zwiększenie diet dla sołtysów i przew. rad osiedlowych - pobierz tu >>

Obecnie sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych otrzymują dietę w skali roku na poziomie ok. 800-900 zł. Po zmianach – podwyżka o 60% - kwota ta wyniosłaby 1440 zł.


Projekt uchwały – rejestr umów - pobierz tu >>

Projekt nakłada na Burmistrza (obecnego i każdego innego w przyszłości!) obowiązek publikowania w internecie (BIP) wykazu umów bez zaczerniania danych, tak jak ma to obecnie miejsce, gdy ktokolwiek wnioskuje o ich ujawnienie w trybie dostępu do informacji publicznej. Burmistrz dysponuje środkami publicznymi i powinien je wydawać w sposób jawny i przejrzysty, tak by radni czy mieszkańcy nie dowiadywali się z mediów o kolejnych „dziwnych” umowach zawartych przez gminę.


Projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego – pobierz tu >>


Projekt uchwały ws. nadania nazwy ulicy Jana Pawła II – pobierz tu >>

Te dwie uchwały nie wymagają chyba komentarza...


Swoją drogą ciekawe, jak zagłosują radni. Sonda na Stacji Tłuszcz daje do myślenia - wystarczy popatrzeć na aktualne wyniki >>


-----------------------------------------------------

Gdyby chcieli Państwo skontaktować się ze mną, proszę skorzystać z formularza pocztowego >>


z wyrazami szacunku,

Robert Szydlik


ZDJĘCIE: FOTOLIA

Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...