• 2013-11-19 08:44
  • Robert Szydlik
Będzie ulga śmieciowa i rejestr umów

Są sprawy ważne i ważniejsze. Mimo że zaplanowana na jutro sesja ma w porządku siedem uchwał, to największym "zainteresowaniem" cieszy się ta związana z możliwością obniżki wynagrodzenia burmistrza. Niesłusznie!

Wnioskodawcy zwołania sesji włączyli do jej porządku siedem uchwał. Poza postulatem obniżenia wynagrodzenia Burmistrza Tłuszcza proponujemy obniżkę diet radnych i podwyżkę diet sołtysów. Nie będę po raz kolejny przytaczał argumentacji i wszystkich ZA czy PRZECIW w tych sprawach, ponieważ wspólnie z kolegami radnymi uczyniliśmy to w uzasadnieniach do przedmiotowych uchwał.
Więcej na ten temat może przeczytać tu >>

Ulga dla rodzin "wielodzietnych"
W zamieszaniu nagrodowo-wynagrodzeniowo-dietowym umyka jednak fakt, że na tej sesji głosowane mają być jeszcze dwie bardzo ważne dla gminy uchwały. Pierwsza dotyczy ulgi (dopłaty) śmieciowej, która faktycznie zwolni z opłat za śmieci wnoszone od trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie. Niezależnie od dochodów rodziców, bo te po pierwsze bywają zmienne, a po drugie każdy z nas zna przypadki osób, które zarobkują w szarej strefie i mimo zdolności wykazania niskich dochodów mają przyzwoitą stopę życiową. Ponadto zaproponowana przez radnego Sobczaka ulga ma być ulgą prorodzinną, a nie socjalną. Ponadto dopłata nie będzie przydzielana automatycznie, a na wniosek rodziców wychowujących więcej niż dwoje dzieci. Oznacza to, że w praktyce część z nich - świadomie zrezygnuje z tego świadczenia nie składając wniosku w Urzędzie Miejskim.

Rejestr umów
Kolejną ważną umową, która pozwoli nieco odtajnić wciąż nieprzejrzyste wydatkowanie części gminnego budżetu. Rejestr umów publikowany w internecie (BIP) ma zawierać dane podmiotów z którymi gmina zawiera umowy, wartość zawartej umowy, jej przedmiot etc. Dzięki temu mieszkańcy będą mieli możliwość bezpośredniego wglądu w wydatkowanie niemałych kwot. Dziś o informacje na temayt takich umów z lepszym bądź gorszym skutkiem wnioskują radni czy dziennikarze i nierzadko dostają informacje ocenzurowane. Ta zmiana nałoży na Burmistrza Tłuszcza - obecnego i każdego innego w przyszłości - obowiązek zawierania umów jawnych, których najważniejsze zapisy będą publicznie dostępne.

Patroni naszych ulic
Dwie ostatnie w porządku uchwały mają jedynie charakter porządkujący i wychodzą naprzeciw wnioskom mieszkańców Miąsego, którzy chcą nazwać dwie ulice w swojej miejscowości. Nie bez znaczenia są tu Osoby Patronów wybranych przez lokalną społeczność: Jan Paweł II i Rotmistrz Witold Pilecki. Patroni godni, choć czasem szkoda, że obok ul. Jana Pawła II i Jagodowej tak rzadko nadawane są ulicom nazwy patronów zasłużonych dla naszej ziemi. Cóż, to pewnie sprawa nienajważniejsza, ale warto zastanowić się, jak zaszczepić wśród mieszkańców świadomość, że obok postaci wważnych dla historii, kultury i świadomości każdego Polaka, warto upamiętniać także bohaterów "mniejszych", lokalnych, zwłaszcza że były wśród nich postaci naprawdę wybitne.

Robert Szydlik

Na ilustracji obok fragment rejestru umów ze Szczecina
Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...