• 2014-02-09 07:29
  • Robert Szydlik
Mój herb Godziszowa w

Kilka tygodni temu w sandomierskim dodatku do "Gościa Niedzielniego" ("Gość Sandomierski") ukazał się artykuł na temat drogi Gminy Godziszów do własnego herbu...

W herbie gminy znalazły się pszczoły nawiązujące do siegających XVI stulecia tradycji bartniczych (słynny miód gryczany godziszowski) oraz godło herbu Jelita, jako że od przełomu XVI i XVII w. cały obszar współczesnej gm. Godziszów znalazł się w "państwie w państwie" jakim była Ordynacja Zamoyskich h. Jelita.

Gdy zaprojektowane przeze mnie symbole gminy (herb, flaga, banner, proporczyk, sztandar i pieczęcie) uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, oraz zostały uchwalone przez Radę Gminy Godziszów, pojawił się artykuł w "Gościu Sandomierskim". Publikacja była dostępna w wydaniu papierowym "Gościa" oraz internetowym, ale tylko dla abonentów. Niżej zamieszczam skan tej publikacji.

Więcej o symbolach Godziszowa można przeczytać tu >>

Robert Szydlik


Więcej z tego działu…

św. Dorota z Cezarei...

Pracowita sobota, w poszukiwaniu heraldycznych inspiracji - św. Dorota z Cezarei...

Powołano mnie do Komisji Heraldycznej

Kilkanaście lat zaangażowania heraldycznego zaowocowało. 29 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mnie do składu Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 403). W piątek, 15 kwietnia, wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu

Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich

Zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich, których lepiej kojarzymy z Opinogórą, ich młodszą i okazalszą siedzibą.

Odznaka Honorowa i Sztandar Gminy Zambrów

Kilka dni temu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty Odznaki Honorowej i Sztandaru Gminy Zambrów. Piszę "opracowane" przez mnie, a nie zaprojektowane, ponieważ głównym projektem jest zawsze herb. Herb natomiast, flagę, banner i pieczęcie Gminy Zambrów w 2009 r. zaprojektował Pan Tadeusz Gajl.

Herb Gminy Radzyń Podlaski

W dniu 16 września 2015r. Rada Gminy Radzyń Podlaski pojęła uchwałę  w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej i pieczęci GMINY RADZYŃ PODLASKI oraz zasad ich stosowania.

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zatwierdziła projekty herbu, flag i pieczęci Gminy Obsza (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - dawne dobra ordynackie). To już chyba mój 26. zatwierdzony komplet symboli samorządowych...