• 2014-06-06 16:33
  • Robert Szydlik
Rosną wynagrodzenia, rośnie zadłużenie!

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Tłuszcz pojawiły się oświadczenia majątkowe kierownictwa urzędu, dyrektorów jednostek podległych i radnych. Niestety Burmistrz Tłuszcza po raz kolejny przydzielił swoim podwładnym wyższe wynagrodzenia niż jego własne.

Jeśli wójt lub burmistrz gminy zarabia mniej o 15 tys. zł od swojego zastępcy i o 40 tys. zł mniej od skarbnika, to mieszkańcy mają prawo pytać: Dlaczego?! A radni mają wręcz obowiązek publicznie stawiać takie pytanie. Nie chodzi bowiem o to, by urzędnik nie był wynagradzany za swoją pracę. Gospodarz gminy powinien mieć godziwą pensję. I powinien odpowiednio wynagradzać za pracę podległych mu urzędników. Jednak wysokość poszczególnych wynagrodzeń musi uwzględniać kilka czynników: rynkową wartość danego pracownika, możliwości finansowe gminy oraz fakt, że środki na jego wynagrodzenie pochodzą z kieszeni podatnika. Nasza gmina do najbogatszych nie należy. Tym bardziej dziwi nas i bulwersuje fakt, że jakkolwiek nie zmieniła się wysokość pensji burmistrza w stosunku do poprzedniej kadencji, o tyle zastępca wówczas zarabiał niespełna 110 tys. zł rocznie – dziś o 40 tys. zł więcej. Wynagrodzenie skarbnika w 2009 r. wynosiło 113 tys. zł, a obecnie jest wyższe o 60 tys. zł. Dla takich podwyżek nie ma uzasadnienia. Dlatego jako radni po raz kolejny poruszamy ten temat i publicznie pytamy: Dlaczego Burmistrz Gminy Tłuszcz tak hojnie płaci swoim najbliższym współpracownikom? Czy Burmistrz Tłuszcza może wskazać w powiecie wołomińskim (lub choćby województwie mazowieckim) gminę, w której zastępca burmistrza (wójta) i skarbnik zarabiają więcej niż pan Waldemar Banaszek i pani Halina Kusak?

W kampanii wyborczej w 2010 roku kandydat na burmistrza Paweł Bednarczyk obiecywał zmiany na lepsze. Miało być gospodarnie. Nie było mowy o takich pensjach i nagrodach, ani planach takiego zadłużania gminy. W przyszłości może nam to skutecznie utrudnić ubieganie się o środki unijne. Do każdej dużej dotacji wymagany jest finansowy wkład własny. Zadłużonych gmin nie będzie na to stać.

Robert Szydlik

________________________________________________________
CAŁY MATERIAŁ UKAZAŁ SIĘ W STACJI TŁUSZCZ, WYDANIE MAJ 2014:


Więcej z tego działu…

VII Festiwal filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989

W Społecznym Muzeum TPZT odbył się przegląd wybranych filmów prezentowanych podczas "VII Festiwalu filmów dokumentalnych NIEZŁOMNI, NIEPOKORNI, WYKLĘCI 1939-1989" (Gdynia, 26-29 IX 2015).

Wywiad z kandydatem na burmistrza Łochowa Robertem Gołaszewskim

W najbliższą niedzielę mieszkańcy gm. Łochów w II turze głosowania wybiorą Burmistrza Łochowa. Oto mój wywiad z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Robertem Gołaszewskim, który w I turze uzyskał najlepszy wynik spośród czworga startujących kandydatów.

KOLEJNA SESJA RADY POWIATU ZA NAMI...

Wierzę, że także z poziomu opozycji można zmieniać rzeczywistość i należy to czynić, co wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość staramy się czynić.

Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie

Wspaniała atmosfera, rzeczowe wystąpienia, dobre słowo Prezydenta elekta Andrzeja Dudy i bardzo merytoryczne otwarcie kampanii wyborczej do parlamentu kandydatki na Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło...

Zostałem radnym w Powiecie Wołomińskim

Moje ślubowanie radnego w Radzie Powiatu Wołomińskiego...