• 2015-02-23 21:33
  • Robert Szydlik
Insygnia Gminy Ostrów - tej od Tarnowskich

W maju 2014 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała zaprojektowane przeze mnie herb, flagi i pieczęcie gm. Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Na tarczy hiszpańskiej w polu zielonym godło herbu Leliwa a pod nim lilia naturalna biała z liśćmi złotymi.

Uzasadnienie

Zastosowane w herbie Gminy Ostrów godła nawiązują do miejscowej tradycji historycznej i warunków przyrodniczych.

Godło herbu Leliwa stanowi upamiętnienie największego rodu obecnego w historii tutejszych ziem – żochowskiej linii rodu Tarnowskich, którzy władali kilkoma wsiami z terenu obecnej gminy w latach 1365-1587. Po nich, drogą ożenku, najważniejszymi rodami obecnymi w historii dzisiejszej gminy Ostrów, czyli posiadającymi większą własność ziemską, byli Mieleccy h. Gryf (1587-1616), Lubomirscy h. Szreniawa bez krzyża (1616-1710), Sanguszkowie (1710-1753), po których przez kilka lat właścicielami ponownie byli Lubomirscy. Później właściciele, przede wszystkim Ocieki i Woli Ocieckiej, wielokrotnie się zmieniali. Znajdujemy więc tu Lasockich, Stadnickich i Reyów. Od nich ok. 1820 r. dobra nabyli ostatni właściciele – Romerowie, których dobra uszczuplone zostały w XX-leciu międzywojennym poprzez mariaże ostatniego pokolenia dziedziców władających tutejszymi dobrami.

Lilia naturalna biała z liśćmi złotymi nawiązuje do lokalnych warunków przyrodniczych gminy położonej w lesistej okolicy poprzecinanej szeregiem rzeczek i strumieni, z licznymi niewielkimi oczkami wodnymi (niewielkimi jeziorami). Na terenie gminy zewidencjonowano 21 pomników przyrody, w tym dwa z nich stanowią zbiorowiska dwóch gatunków lilii wodnych: grzybieni białych w Sadykierzu i grążela żółtego w Kamionce.

Pole tarczy zielone symbolizuje położenie gm. Ostrów na skraju historycznej Puszczy Sandomierskiej; po dziś dzień użytki leśne stanowią 39% obszaru gminy.


Projekty wraz z uzasadnieniem: Robert Szydlik (2014)


Więcej z tego działu…

św. Dorota z Cezarei...

Pracowita sobota, w poszukiwaniu heraldycznych inspiracji - św. Dorota z Cezarei...

Powołano mnie do Komisji Heraldycznej

Kilkanaście lat zaangażowania heraldycznego zaowocowało. 29 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mnie do składu Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 403). W piątek, 15 kwietnia, wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu

Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich

Zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich, których lepiej kojarzymy z Opinogórą, ich młodszą i okazalszą siedzibą.

Odznaka Honorowa i Sztandar Gminy Zambrów

Kilka dni temu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty Odznaki Honorowej i Sztandaru Gminy Zambrów. Piszę "opracowane" przez mnie, a nie zaprojektowane, ponieważ głównym projektem jest zawsze herb. Herb natomiast, flagę, banner i pieczęcie Gminy Zambrów w 2009 r. zaprojektował Pan Tadeusz Gajl.

Herb Gminy Radzyń Podlaski

W dniu 16 września 2015r. Rada Gminy Radzyń Podlaski pojęła uchwałę  w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej i pieczęci GMINY RADZYŃ PODLASKI oraz zasad ich stosowania.

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zatwierdziła projekty herbu, flag i pieczęci Gminy Obsza (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - dawne dobra ordynackie). To już chyba mój 26. zatwierdzony komplet symboli samorządowych...