• 2015-03-16 10:16
  • Robert Szydlik
Herb, flagi i pieczęcie miasta Kamienna Góra

W piątek 13 marca 2015 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała moje projekty herbu, flag i pieczęci miasta Kamienna Góra (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski) opracowane na podstawie zachowanego odcisku pieczęci miejskiej z przełomu XIII i XIV w.

Jak podaje Marian Gumowski w swoim opracowaniu „Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV w.” (Toruń, 1960), w dokumentach źródłowych zachowały się aż trzy odciski różnych pieczęci miejskich Kamiennej Góry (niem. Landeshut) pochodzące z XIV w., których odciski znajdujemy pod dokumentami z lat 1334, 1405 i 1409.

Samo miasto założył w 1249 r. Bolek I Świdnicki i być może z okresu założenia pochodzi najstarsza pieczęć datowana wg historyków na XIII bądź początek XIV w. 
Niezależnie jednak od datowania, pewne jest, że domniemana najstarsza pieczęć jest także pieczęcią najważniejszą – to pieczęć miejska wielka.
Na niej wzorowano później wszystkie kolejne wyobrażenia herbu miejskiego, choć większość z nich zawierała interpretacyjne błędy bądź też była nieprwidłowo zrealizowana plastycznie. Herb Kamiennej Góry widnieje na fasadzie ratusza, był reprodukowany na monetach, pocztówkach i na znaczkach pocztowych (tu wersja znana z pieczęci miejskiej małej).


Robert Szydlik
Więcej z tego działu…

św. Dorota z Cezarei...

Pracowita sobota, w poszukiwaniu heraldycznych inspiracji - św. Dorota z Cezarei...

Powołano mnie do Komisji Heraldycznej

Kilkanaście lat zaangażowania heraldycznego zaowocowało. 29 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mnie do składu Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 403). W piątek, 15 kwietnia, wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu

Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich

Zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich, których lepiej kojarzymy z Opinogórą, ich młodszą i okazalszą siedzibą.

Odznaka Honorowa i Sztandar Gminy Zambrów

Kilka dni temu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty Odznaki Honorowej i Sztandaru Gminy Zambrów. Piszę "opracowane" przez mnie, a nie zaprojektowane, ponieważ głównym projektem jest zawsze herb. Herb natomiast, flagę, banner i pieczęcie Gminy Zambrów w 2009 r. zaprojektował Pan Tadeusz Gajl.

Herb Gminy Radzyń Podlaski

W dniu 16 września 2015r. Rada Gminy Radzyń Podlaski pojęła uchwałę  w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej i pieczęci GMINY RADZYŃ PODLASKI oraz zasad ich stosowania.

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zatwierdziła projekty herbu, flag i pieczęci Gminy Obsza (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - dawne dobra ordynackie). To już chyba mój 26. zatwierdzony komplet symboli samorządowych...