• 2015-09-16 20:00
  • Robert Szydlik
Herb Gminy Radzyń Podlaski

W dniu 16 września 2015r. Rada Gminy Radzyń Podlaski pojęła uchwałę  w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej i pieczęci GMINY RADZYŃ PODLASKI oraz zasad ich stosowania.

Herb Gminy Radzyń Podlaski stanowi : w polu czerwonym głowa niedźwiedzia biała z jęzorem złotym, nad kłodą z dwoma sękami złotą.

001_herb.jpg (147 KB)

Sztandar Gminy Radzyń Podlaski składa się z dwóch czerwonych płatów o łącznych wymiarach 110 x 100 cm, obszytych złotymi frędzlami z trzech stron nie przylegających do drzewca. Na awersie sztandaru umieszczono godło herbu Gminy Radzyń Podlaski, którego wysokość stanowi 3/5 płata. Wokół godła umieszczono majuskulny napis: na górze GMINA, na dole - RADZYŃ PODLASKI, z lewej strony data 1415,z prawej strony data 2015. Na rewersie sztandaru znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały w koronie, którego wysokość stanowi 3/4 wysokości płata. Na wstędze drzewca koloru czerwonego umieszczono składająca się 4 słów łacińską dewizę zapisaną minuskułą – Ubi Concordia , Ibi Victoria ( co tłumaczy się na język polski : gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Wstęga jest zawiązana na drzewcu w kokardę.

4 - Kopia.jpg (477 KB)

Flagę Gminy Radzyń Podlaski stanowi: płat sukna o proporcjach szerokości do długości 5:8 z pionowymi pasami w układzie: czerwony – 1/8; biały – 1/8; czerwony 4/8; żółty – 1/8; czerwony – 1/8. Na fladze centralnie umieszczone godło herbu Gminy Radzyń Podlaski w wys. 4/5 wysokości flagi.

01_flaga.jpg (87 KB)

Baner Gminy Radzyń Podlaski stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do długości 1:4 z poziomymi pasami w układzie: czerwony 1/16; biały 1/16; czerwony 12/16; żółty 1/16; czerwony 1/16. Na środku płata godło herbu Gminy Radzyń Podlaski, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości płata.

01_baner.jpg (50 KB)
Flagę stolikową Gminy Radzyń Podlaski stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do długości 1:4 z poziomymi pasami w układzie: czerwony 1/8 - biały 1/8 - czerwony 4/8 - żółty 1/8 - czerwony 1/8. Na środku płata godło herbu Gminy Radzyń Podlaski, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości płata.

01_prop.jpg (72 KB)

Pieczęcie Gminy Radzyń Podlaski mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis:
dla pieczęci gminnej : GMINA RADZYŃ PODLASKI;
dla pieczęci wójtowskiej: WÓJT GMINY RADZYŃ PODLASKI;
dla pieczęci radzieckiej; RADA GMINY RADZYŃ PODLASKI;
Nazwa RADZYŃ PODLASKI oddzielona jest w każdej pieczeci z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane są godła herbu Gminy Radzyń Podlaski.

01_piecz_gmina.jpg (35 KB)  01_piecz_rada.jpg (38 KB)  01_piecz_wojt.jpg (37 KB)

 

 Symbole stanowią własność Gminy Radzyń Podlaski i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi.

 

 

a 20 września już z nowym sztandarem świętowano 600-lecie wsi Królewskiej Biała 

http://www.radzynpodlaski.pl/art,123,600-lecie-wsi-krolewskiej-biala

Więcej z tego działu…

św. Dorota z Cezarei...

Pracowita sobota, w poszukiwaniu heraldycznych inspiracji - św. Dorota z Cezarei...

Powołano mnie do Komisji Heraldycznej

Kilkanaście lat zaangażowania heraldycznego zaowocowało. 29 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mnie do składu Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 403). W piątek, 15 kwietnia, wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu

Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich

Zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich, których lepiej kojarzymy z Opinogórą, ich młodszą i okazalszą siedzibą.

Odznaka Honorowa i Sztandar Gminy Zambrów

Kilka dni temu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty Odznaki Honorowej i Sztandaru Gminy Zambrów. Piszę "opracowane" przez mnie, a nie zaprojektowane, ponieważ głównym projektem jest zawsze herb. Herb natomiast, flagę, banner i pieczęcie Gminy Zambrów w 2009 r. zaprojektował Pan Tadeusz Gajl.

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zatwierdziła projekty herbu, flag i pieczęci Gminy Obsza (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - dawne dobra ordynackie). To już chyba mój 26. zatwierdzony komplet symboli samorządowych...

Herb, flagi i pieczęcie miasta Kamienna Góra

W piątek 13 marca 2015 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała moje projekty herbu, flag i pieczęci miasta Kamienna Góra (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski) opracowane na podstawie zachowanego odcisku pieczęci miejskiej z przełomu XIII i XIV w.