• 2008-09-12 08:01
  • Robert Szydlik
Moje publikacje historyczne

Oto chronologiczny wykaz moich publikacji naukowych i popularno-naukowych:

Robert Szydlik, Marian Gotowiec (1913-1973), [w:] „Zeszyty Naukowe OTN”, Nr IX, Ostrołęka 1995. (sylwetka / biografia).

Robert Szydlik, Tłuszcz  w  latach  1918 - 1967 -  zarys  dziejów. Próba oceny, Tekst referatu wygłoszony podczas sesji naukowej z okazji 550-lecia Tłuszcza w 1997 r.

Robert Szydlik, Publicystyka a lokalność - zarys na przykładzie Tłuszcza i Ziemi Tłuszczańskiej. Próba oceny, Tekst referatu wygłoszony podczas sesji naukowej z okazji 550-lecia Tłuszcza w 1997 r.

Robert Szydlik, Monografia  Zespołu  Szkół  Zawodowych im. Stanisława  Staszica w  Małkini, [w:] „Zeszyty Naukowe OTN”, Nr XI, Ostrołęka 1998. (recenzja).

Robert Szydlik, Regionalizm na najwyższym poziomie. Jacka Szczepańskiego - Obóz Hurki, [w:] „Zeszyty Naukowe OTN”, Nr XI, Ostrołęka 1998 (recenzja).

Robert Szydlik, Druga społeczność. Losy tłuszczańskich Żydów. Omówienie literatury przedmiotu, [w:] „Zeszyty Naukowe OTN”, Nr XI, Ostrołęka 1998.

Robert Szydlik, Wincenty Szydlik (autor główny), Dąbrówka. Jej dzieje i kultura, monografia wsi gminnej w maszynopisie, Dąbrówka 2000.

Robert Szydlik, Zabytki drewnianej architektury sakralnej na terenie Puszczy Białej. Dokumentacja historyczna i fotograficzna - Kapliczki i krzyże przydrożne, Opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań naukowych przy Urzędzie Rady Ministrów, Tłuszcz – Warszawa, 2000

Robert Szydlik, Wincenty Szydlik (autor główny), Długosiodło. 800 lat dziejów i kultury (1203 - 2003), monografia wsi gminnej w maszynopisie, Długosiodło 2000.

Robert Szydlik, Wincenty Szydlik, Osadnictwo kurpiowskie na Puszczy Białej, Ostrołęka 2001

Robert Szydlik, Miejsce regionalisty w obliczu możliwości rozwoju regionalnego opartego o fundusze pomocowe Unii Europejskiej, tekst referatu wygłoszony w lipcu 2001 r. podczas Sympozjum w Lubiejewie „Problemy edukacji regionalnej na pograniczu kurpiowsko-mazurskim w perspektywie jednoczącej się Europy” zorganizowanego przez Związek Kurpiów.

Robert Szydlik, Zabytki drewnianej architektury sakralnej na Puszczy Białej. Dokumentacja historyczna i fotograficzna - Kościoły, Opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań naukowych przy Urzędzie Rady Ministrów, Tłuszcz – Warszawa, 2001

Robert Szydlik, [Wincenty Szydlik], Tłuszcz. Studia z dziejów, nakładem własnym, Tłuszcz 2002.

Robert Szydlik, Zabytki drewnianej architektury sakralnej na terenie Puszczy Białej. Dokumentacja historyczna i fotograficzna – Chaty kurpiowskie, Opracowanie przygotowane na zlecenie Komitetu Badań naukowych przy Urzędzie Rady Ministrów, Tłuszcz – Warszawa, 2002

Robert Szydlik, [Wincenty Szydlik], Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów, Wydanie II, nakładem własnym, Tłuszcz 2004.

Robert Szydlik, Jacek Szczepański – Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939 (recenzja) [w:] „Rocznik Mazowiecki”, T. XVII, Warszawa 2005

Robert Szydlik, Jacek Szczepański – Z dziejów rosyjskiego 4 batalionu kolejowego (1877-1915) (recenzja) [w:] „Rocznik Mazowiecki”, T. XVIII, Warszawa 2006

Robert Szydlik, 100. rocznica powstania „Siewby” (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim [w:] „Rocznik Wołomiński”, T. II, Wołomin 2006

Robert Szydlik, Dr Tadeusz Swat (1936-2006) [w:] „Rocznik Wołomiński”, T. II, Wołomin 2006

Robert Szydlik, Rocznik Legionowski, Tom I i Tom II (recenzje) [w:] „Rocznik Wołomiński”, T. II, Wołomin 2006

Robert Szydlik, Tłuszcz i powiat radzymiński w „Siewbie”. Przenikanie treści lokalnych do pisma o zasięgu wykraczającym poza granice Królestwa Polskiego [w:] „Siewba” 1906 – 1908, praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka i Roberta Szydlika; zbiór referatów z sesji poświęconej 100. rocznicy założenia „Siewby”, pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim, MHPRL, Warszawa 2010

Robert Szydlik, 100. rocznica powstania „Siewby” (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskim [w:] „Siewba” 1906 – 1908, praca zbiorowa pod red. Janusza Gmitruka i Roberta Szydlika; zbiór referatów z sesji poświęconej 100. rocznicy założenia „Siewby”, pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim, MHPRL, Warszawa 2010
Więcej z tego działu…

Sprowadźmy rodaków ze Wschodu

Akcja odpalona 5 września już 10 dni później miała 4000 polubień. Teraz 4500. To znaczy, że warto było, że temat jest ważny i wielu Polaków czuje moralny obowiązek, by pomóc rodakom ze Wschodu, którzy niejednokrotnie żyją w skromnych warunkach i marzą, by powrócić do Ojczyzny - swojej, bądź rodziców czy dziadków.

POLSKIE ROCZNICE. 605 lat po Grunwaldzie

Mój artykuł poświęcony 605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, który ukazał się w gazetach: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa, Gazeta Lokalna (Mińsk Maz.) oraz Patria. 

Palac w Hrzęsnem ma 380 lat (1635-2015)

Najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego wzniesiono w 1635 roku dla ówczesnego właściciela dóbr Chrzęsne Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. W swojej epoce i później nie była to zwyczajna siedziba szlachecka, bo dwory ziemiańskie długo jeszcze wznoszono – głównie z drewna. Pałac ten stanowił prawdziwą rezydencję magnacką.

ZMUSIŁEM NIEMCÓW - ODSZCZEKALI... 


General-Anzeiger Bonn zamieścił artykuł ze sformułowaniem "polnischen Konzentrationslager in Chelmno".

Gruzińska moneta ze śp. Prezydentem Kaczyńskim?

We wrześniu podczas II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe Kolega Heraldyk z Gruzji pokazał mi projekt monety okolicznościowej ze śp. Prezydentem Kaczyńskim, którego Gruzini - jak wiadomo (i wiadomo dlaczego) - darzyli szacunkiem, a dziś obdarzają wdzięczną pamięcią. 

VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej"

15 lipca ukazał się kolejny, już VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej". W numerze, który opracowałem na zlecenie LGD znajdą Państwo m.in.: wywiady z Przewodniczącym LGD Januszem T. Czarnogórskim a także z Burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.