Kościoły (drewniana architektura sakralna Puszczy Białej)

W 2001 roku po raz drugi otrzymałem grant badawczy z Komitetu Badań Naukowych przy Urzędzie rady Ministrów.z

Wykonany wW 2000 roku projekt Zabytki drewnianej architektury sakralnej na terenie Puszczy Białej. Dokumentacja historyczna i fotograficzna - Kapliczki i krzyże przydrożne okazał się na tyle udany, że w nastepnym roku ponownie otrzymywałem zlecenie z KBN-u pozwalające na kontunowanie podjętego tematu. Tym razem miałem opracować Zabytki drewnianej architektury sakralnej na terenie Puszczy Białej - Kościoły, a w 2002 roku część trzeciąZabytki drewnianej architektury sakralnej na terenie Puszczy Białej - Kościoły.

Druga część zawierała dokumentację fotograficzną dotyczącą czterech kościołów i jednej kaplicy pokościelnej (na zdejęciu). Opracowanie historyczne zawierało informacje z zakresu budownictwa drzewnego, sztuki ludowej itp. i obejmowało także te światynie drewniane, które już nieistnieją, ale co do których pozostał bogaty materiał źródłowy.

Skąd pomysł na Puszczę Białą? Stamtąd pochodzi rodzina Szydlików. W Osuchowej, gdzie istnieje Sanktuarium Maryjne, urodził się mój ojciec, mój dziadek, pradziadek i wszyscy moi pra-pra począwszy od ok. 1760 roku, bo wtedy moja rodzina przywędrowała z Puszczy Zielonej (królewskiej) do Puszczy Białej (biskupiej) wraz z innymi osadnikami, którzy mieli zasiedlić tzw. pustki.

Zdjęcie przedstawia Kaplicę Objawień w Osuchowej, którą w latach 80. zbudowano z materiału z rozebranego w tej wsi drewnianego kościoła, który w 1943 roku wznieśli wszyscy mieszkańcy wsi. Wśród nich był mój dziadek Józef i jego bracia-cieśle Julian i Antoni.

R.Sz.

Więcej z tego działu…

Sprowadźmy rodaków ze Wschodu

Akcja odpalona 5 września już 10 dni później miała 4000 polubień. Teraz 4500. To znaczy, że warto było, że temat jest ważny i wielu Polaków czuje moralny obowiązek, by pomóc rodakom ze Wschodu, którzy niejednokrotnie żyją w skromnych warunkach i marzą, by powrócić do Ojczyzny - swojej, bądź rodziców czy dziadków.

POLSKIE ROCZNICE. 605 lat po Grunwaldzie

Mój artykuł poświęcony 605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, który ukazał się w gazetach: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa, Gazeta Lokalna (Mińsk Maz.) oraz Patria. 

Palac w Hrzęsnem ma 380 lat (1635-2015)

Najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego wzniesiono w 1635 roku dla ówczesnego właściciela dóbr Chrzęsne Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. W swojej epoce i później nie była to zwyczajna siedziba szlachecka, bo dwory ziemiańskie długo jeszcze wznoszono – głównie z drewna. Pałac ten stanowił prawdziwą rezydencję magnacką.

ZMUSIŁEM NIEMCÓW - ODSZCZEKALI... 


General-Anzeiger Bonn zamieścił artykuł ze sformułowaniem "polnischen Konzentrationslager in Chelmno".

Gruzińska moneta ze śp. Prezydentem Kaczyńskim?

We wrześniu podczas II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe Kolega Heraldyk z Gruzji pokazał mi projekt monety okolicznościowej ze śp. Prezydentem Kaczyńskim, którego Gruzini - jak wiadomo (i wiadomo dlaczego) - darzyli szacunkiem, a dziś obdarzają wdzięczną pamięcią. 

VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej"

15 lipca ukazał się kolejny, już VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej". W numerze, który opracowałem na zlecenie LGD znajdą Państwo m.in.: wywiady z Przewodniczącym LGD Januszem T. Czarnogórskim a także z Burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.