• 2008-09-13 09:21
  • Robert Szydlik
Konferencja nt. edukacji regionalnej

Na zaproszenie Związku Kurpiów wziąłem udział w sympozjum nt. edukacji regionalnej, czyli... nauczania miłości do ojczyzny tej najmniejszej - lokalnej, rozumianej jako własna miejscowość, okolica, region...


Sympozjum odbywało się 2-5 lipca 2001 r. w Lubiejewie k. Ostrowi Mazowieckiej. Odbywało się ono pod hasłem "Problemy edukacji regionalnej na pograniczu kurpiowsko-mazurskim w perspektywie jednoczącej się Europy" a wzięli w nim udział nauczyciele szkół kurpiowskich i mazurskich (z pow. szczycieńskiego) oraz historycy i etnografowie z wyższych uczelni z Warszawy, Olsztyna i Białegostoku. Ja byłem członkiem delegacji z Puszczy Białej. W swoim wystąpieniu wygłosiłem referat na temat: Miejsce regionalisty w obliczu możliwości rozwoju regionalnego opartego o fundusze pomocowe Unii Europejskiej. 

Na zdjęciu zabytkowy dwór z pocz. XIX wieku w Lubiejewie Starym położony bardzo niedaleko szkoły (nieciekawa architektura z lat 70. XX wieku), w której odbywało się sympozjum. 

R.Sz.

Więcej z tego działu…

Sprowadźmy rodaków ze Wschodu

Akcja odpalona 5 września już 10 dni później miała 4000 polubień. Teraz 4500. To znaczy, że warto było, że temat jest ważny i wielu Polaków czuje moralny obowiązek, by pomóc rodakom ze Wschodu, którzy niejednokrotnie żyją w skromnych warunkach i marzą, by powrócić do Ojczyzny - swojej, bądź rodziców czy dziadków.

POLSKIE ROCZNICE. 605 lat po Grunwaldzie

Mój artykuł poświęcony 605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, który ukazał się w gazetach: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa, Gazeta Lokalna (Mińsk Maz.) oraz Patria. 

Palac w Hrzęsnem ma 380 lat (1635-2015)

Najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego wzniesiono w 1635 roku dla ówczesnego właściciela dóbr Chrzęsne Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. W swojej epoce i później nie była to zwyczajna siedziba szlachecka, bo dwory ziemiańskie długo jeszcze wznoszono – głównie z drewna. Pałac ten stanowił prawdziwą rezydencję magnacką.

ZMUSIŁEM NIEMCÓW - ODSZCZEKALI... 


General-Anzeiger Bonn zamieścił artykuł ze sformułowaniem "polnischen Konzentrationslager in Chelmno".

Gruzińska moneta ze śp. Prezydentem Kaczyńskim?

We wrześniu podczas II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe Kolega Heraldyk z Gruzji pokazał mi projekt monety okolicznościowej ze śp. Prezydentem Kaczyńskim, którego Gruzini - jak wiadomo (i wiadomo dlaczego) - darzyli szacunkiem, a dziś obdarzają wdzięczną pamięcią. 

VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej"

15 lipca ukazał się kolejny, już VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej". W numerze, który opracowałem na zlecenie LGD znajdą Państwo m.in.: wywiady z Przewodniczącym LGD Januszem T. Czarnogórskim a także z Burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.