100-lecie założenia

Już jesienią 2005 roku odwiedziłem Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka, by zapytać, czy chciałby zorganizować sesję w 100. rocznicę ukazania się "Siewby", pierwszej chłopskiej gazety w Królestwie Polskim, której redakcja mieściła się w Tłuszczu...

Burmistrz chętnie podjął temat i zgodził się, bym znalazł odpowiednich prelegentów i ustalił z nimi tematy referatów itp. Tak nawiązałem kontakt z dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie panem dr. Januszem Gmitrukiem. Później skontaktowałem się ze znanymi mi profesorami - pp. Adamem Dobrońskim i Arkadiuszem Kołodziejczykiem...

Wspomniana sesja odbyła się 2 czerwca 2006 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Tłuszczu - miejsce dla tej akurat imprezy szczególne, bo budynek ten przed stu laty był siedzibą Domu Ludowego. Sesję prowadziłem wspólnie z dyrektorem CK panem Pawłem Ołdakiem. Słowo wstępne wygłosił burmistrz Jan Krzysztof Białek, a następnie wygłoszono referaty, których listę podaję niżej:

Wydarzenia 1905-1907 roku i ich skutkiprof. dr hab. Adam Dobroński, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu historii wojskowości w czasach carskich oraz historii ruchu ludowego

"Siewba" na tle prasy Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wiekuprof. dr. hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, wykładowca Akademii Podlaskiej w Siedlcach, red. nacz. "Rocznika Wołomińskiego”,  red. III-tomowego dzieła "Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego"

Geneza powstania ruchu ludowego i miejsce "Siewby" w dorobku prasowym ludowców przed I wojną światowądr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  w Warszawie

Tłuszcz i Powiat Radzymiński w "Siewbie". Przenikanie treści lokalnych do pisma o zasięgu ogólnokrajowymmgr Robert Szydlik, historyk-regionalista i autor książki Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów

Ksiądz Izydor Kajetan Wysłouch - współtwórca programu Związku Młodej Polski Ludowejmgr Jerzy Mazurek, wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  w Warszawie

100. rocznica powstania "Siewby" (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskimmgr Robert Szydlik (notka wyżej)

Sylwetki siwebiarzy: chłopa (Jan Kielak), inteligenta (Jan Adamowicz-Piliński), ziemianina (Tadeusz Gałecki) i księdza (Izydor Kajetan Wysłouch)Andrzej Kruk, tłuszczański regionalista, redaktor cyklu Ktokolwiek zna, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie publikowanego w "Łączniku Mazowieckim"

Pokłosie ruchu siewbiarskiegoWłodzimierz Krajewski, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wołominie.

Po sesji ustalono, że w przyszłości ukaże się książka z kompletem wygłoszonych referatów...

R. Sz.
Więcej z tego działu…

Sprowadźmy rodaków ze Wschodu

Akcja odpalona 5 września już 10 dni później miała 4000 polubień. Teraz 4500. To znaczy, że warto było, że temat jest ważny i wielu Polaków czuje moralny obowiązek, by pomóc rodakom ze Wschodu, którzy niejednokrotnie żyją w skromnych warunkach i marzą, by powrócić do Ojczyzny - swojej, bądź rodziców czy dziadków.

POLSKIE ROCZNICE. 605 lat po Grunwaldzie

Mój artykuł poświęcony 605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, który ukazał się w gazetach: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa, Gazeta Lokalna (Mińsk Maz.) oraz Patria. 

Palac w Hrzęsnem ma 380 lat (1635-2015)

Najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego wzniesiono w 1635 roku dla ówczesnego właściciela dóbr Chrzęsne Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. W swojej epoce i później nie była to zwyczajna siedziba szlachecka, bo dwory ziemiańskie długo jeszcze wznoszono – głównie z drewna. Pałac ten stanowił prawdziwą rezydencję magnacką.

ZMUSIŁEM NIEMCÓW - ODSZCZEKALI... 


General-Anzeiger Bonn zamieścił artykuł ze sformułowaniem "polnischen Konzentrationslager in Chelmno".

Gruzińska moneta ze śp. Prezydentem Kaczyńskim?

We wrześniu podczas II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe Kolega Heraldyk z Gruzji pokazał mi projekt monety okolicznościowej ze śp. Prezydentem Kaczyńskim, którego Gruzini - jak wiadomo (i wiadomo dlaczego) - darzyli szacunkiem, a dziś obdarzają wdzięczną pamięcią. 

VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej"

15 lipca ukazał się kolejny, już VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej". W numerze, który opracowałem na zlecenie LGD znajdą Państwo m.in.: wywiady z Przewodniczącym LGD Januszem T. Czarnogórskim a także z Burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.