• 2010-09-12 22:46
  • Robert Szydlik
Promocja książki

Kilka tygodni temu ukazała się książka „Siewba” 1906-1908. Stanowi ona pokłosie sesji popularno-naukowej, która odbyła się w Tłuszczu w 2006 roku w 100. rocznicę założenia pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim, którego redakcja mieściła się właśnie w Tłuszczu.

Promocja książki odbędzie się 28 września 2010 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Publicznej w Tłuszczu. Na spotkanie z autorami zaprasza ww. placówka, Burmistrz Tłuszcza Jan Krzysztof Białek oraz Robert Szydlik, pomysłodawca i współorganizator wspomnianej sesji a później także współredaktor wydanej właśnie książki.

Wydawana w Tłuszczu w latach 1906-1908 "Siewba" rzeczywiście była pierwszą gazetą prawdziwie chłopską, czyli redagowaną i wydawaną włościan. Redakcja pisma mieściła się w Tłuszczu, a redaktorem naczelnym pisma był Jan Kielak z Chrzęsnego. To jedna z ciekawszych kart w historii Tłuszcza i okolic, bo "Siewba" była czytana nie tylko w całym ówczesnym Królestwie Polskim (zabór rosyjski), ale także poza jego ówczesnymi granicami – w Poznańskiem i w Galicji, a pojedyncze egzemplarze gazety trafiały także do zesłańców w głębi Imperium Rosyjskiego oraz do polskich emigrantów w obu Amerykach.

Program polityczny gazety tak wówczas jak i dziś może być postrzegany jako wywrotowy, rewolucyjny, ale nie można go oceniać w oderwaniu od epoki. Wiele z postulatów "Solidarności" też razi dzisiaj swoją socjalistyczną wywrotowością * (patrz przypis na dole strony)...

Podczas wspomnianej sesji w 2006 roku swoje referaty (w całości zamieszczone w książce) wygłosili: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (Akademia Podlaska w Siedlcach), dr Janusz Gmitruk (dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie), dr Jerzy Mazurek (wicedyrektor MHPRL), mgr Robert Szydlik (regionalista, Tłuszcz), Andrzej Kruk (regionalista, Tłuszcz) oraz Włodzimierz Krajewski (prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wołominie). Ponadto w książce znalazło się Słowo wstępne Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka oraz Przedmowa redaktorów wydania: Janusza Gmitruka i Roberta Szydlika.

Ilustracje do książki pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz prywatnej kolekcji Andrzeja Kruka.

R. Sz.

..


* Mam tu na myśli 21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 198 0 r. Oto kilka przykładów:

9. Zagwarantowanie wzrostu płac równolegle do wzrostu cen.

10. Realizowanie pełnego zaopatrzenia rynku. Eksport wyłącznie nadwyżek.

14. Obniżenie wieku emerytalnego - dla kobiet do 50 lat, dla mężczyzn do 55, lub zapewnienie emerytur po przepracowaniu w PRL 30 lat dla kobiet i 35 dla mężczyzn.

17. Zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach.

18. Wprowadzenie płatnych urlopów macierzyńskich przez 3 lata.Więcej z tego działu…

Sprowadźmy rodaków ze Wschodu

Akcja odpalona 5 września już 10 dni później miała 4000 polubień. Teraz 4500. To znaczy, że warto było, że temat jest ważny i wielu Polaków czuje moralny obowiązek, by pomóc rodakom ze Wschodu, którzy niejednokrotnie żyją w skromnych warunkach i marzą, by powrócić do Ojczyzny - swojej, bądź rodziców czy dziadków.

POLSKIE ROCZNICE. 605 lat po Grunwaldzie

Mój artykuł poświęcony 605. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, który ukazał się w gazetach: Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Nowodworski, Tygodnik Pułtuski, Czas Ciechanowa, Gazeta Lokalna (Mińsk Maz.) oraz Patria. 

Palac w Hrzęsnem ma 380 lat (1635-2015)

Najstarszy zabytek powiatu wołomińskiego wzniesiono w 1635 roku dla ówczesnego właściciela dóbr Chrzęsne Stefana Dobrogosta Grzybowskiego. W swojej epoce i później nie była to zwyczajna siedziba szlachecka, bo dwory ziemiańskie długo jeszcze wznoszono – głównie z drewna. Pałac ten stanowił prawdziwą rezydencję magnacką.

ZMUSIŁEM NIEMCÓW - ODSZCZEKALI... 


General-Anzeiger Bonn zamieścił artykuł ze sformułowaniem "polnischen Konzentrationslager in Chelmno".

Gruzińska moneta ze śp. Prezydentem Kaczyńskim?

We wrześniu podczas II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe Kolega Heraldyk z Gruzji pokazał mi projekt monety okolicznościowej ze śp. Prezydentem Kaczyńskim, którego Gruzini - jak wiadomo (i wiadomo dlaczego) - darzyli szacunkiem, a dziś obdarzają wdzięczną pamięcią. 

VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej"

15 lipca ukazał się kolejny, już VIII nr Biuletynu LGD "Równiny Wołomińskiej". W numerze, który opracowałem na zlecenie LGD znajdą Państwo m.in.: wywiady z Przewodniczącym LGD Januszem T. Czarnogórskim a także z Burmistrzem Wyszkowa Grzegorzem Nowosielskim.