Wodociągi, kanalizacja... Co jeszcze można zrobić?

Wszyscy mówią o wodociągach i kanalizacji. To ważne, ale co jeszcze można i trzeba zrobić w naszym okręgu wyborczym? Co można i trzeba zrobić w mieście" - Andrzej z os. Kolejowa

Dziękuję za to pytanie, które wprost odnosi się do programu wyborczego, jaki chciałbym realizować jako radny. Z tego powodu odpowiedź w nieco innej formie zamieszczę także w dziale Wybory Samorządowe. A niżej publikuję program - a właściwie, by być uczciwym, listę spraw, o które chcę walczyć jako radny:
1. Pozyskiwanie środków z zewnątrz na realizację inwestycji infrastrukturalnych, takich jak wodociągi czy kanalizacja.
2. Budowa drugiego przedszkola w Tłuszczu - po „naszej” stronie torów. To da się zrobić! To możliwe!
3. Rozszerzanie oferty edukacyjnej szkół, by uczniowie mogli i chcieli dłużej w niej przebywać uczestnicząc w dodatkowych zajęciach, które uczą bawiąc i bawią ucząc. Inwestujmy w młodzież (nie tylko pieniądze!), by później na nią nie narzekać...
4. Zadbać o ambitniejszą ofertę programową w Centrum Kultury, by obok rozrywki rzeczywiście było tam (więcej i więcej) kultury.
5. Wybudować chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż dróg wyjazdowych z Tłuszcza (bezpieczeństwo!).
6. W porozumieniu z koleją wybudować duży parking w centrum, najlepiej między budynkiem dworca a torami.
7. W porozumieniu z koleją wyremontować kładkę, zanim dojdzie do tragedii, którą będą pokazywały największe telewizje.
8. Naciskać, lobbować, agitować w odpowiednich instytucjach, by w planach na przyszłość główny przejazd kolejowy został zastąpiony wiaduktem lub tunelem.
9. Przywrócić całodobowe stacjonarne pogotowie ratunkowe z lekarzem dyżurnym.
10. Przebudować Ogródek Jordanowski, by stał się przestrzenią, w której wolny czas rodziny mogą spędzić naprawdę przyjemnie...
11. Zadbać o meliorację osiedli Borki, Klonowa, Kolejowa i Norwida. Nam potrzebna jest woda z wodociągu, a nie z kałuży w ogródku!
12. Zachęcać inwestorów do uruchamiania działalności gospodarczej w Tłuszczu, pod warunkiem że jej profil nie zagraża środowisku naturalnemu!
13. Zbudować jeszcze jeden lub dwa place zabaw w naszym okręgu i dbać o zachowanie stanu już istniejących!
14. Budować kolejne chodniki i utwardzać (asfaltować) nawierzchnię kolejnych ulic osiedlowych - wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe do wykonania...
15. Współpracować z Uniwersytetem III Wieku, by już na starcie rozszerzać jego ofertę edukacyjną. Mam sporo znajomych w świecie nauki, a moja dobra znajoma prowadzi jeden z takich uniwersytetów dla seniorów w Warszawie. Mam nadzieję, że podzieli się ze mną swoją wiedzą i doświadczeniem.
Dlaczego tak bardzo interesują mnie ludzie starsi? Cenię ich życiową mądrość, rozsądek i spokój. Poza tym sam nie mam już ani dziadków, ani nawet rodziców, więc najlepiej wiem, że wielu z nas nie ceni starszych pokoleń, od których może się wiele nauczyć. Ale może także podzielić się z nimi swoją "nowoczesną" wiedzą. Ważne, by obie strony chciały rozmawiać... Parafrazując słowa poety - spieszmy się kochać naszych seniorów, bo tak szybko odchodzą...
Wiem, że wszystkie z powyższej listy nie da się zrealizować, ale mam wolę, by z całej siły zabiegać o to, by udało się zrobić jak najwięcej! Może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale jestem człowiekiem na tyle wykształconym i obytym, że mogę świadomie i godnie reprezentować Państwa w Radzie Miejskiej w Tłuszczu.
W trakcie minionej kadencji Rady Miejskiej kilkakrotnie byłem obecny podczas sesji (byłbym częściej, gdyby posiedzenia odbywały się w późniejszych godzinach). Ale wcześniej jeszcze zdobywałem doświadczenie "samorządowe", gdy na sesjach Rad Miejskich i Powiatowych bywałem obecny jako dziennikarz prasy lokalnej i regionalnej w Wyszkowie i Legionowie (w latach 1996-2000). W Legionowie byłem redaktorem prowadzącym dodatek samorządowy do tygodnika "To i Owo". I tu anegdota - z tej okazji kontaktowałem się w każdy poniedziałek z ówczesnym rzecznikiem prezydenta Legionowa, bardzo sympatycznym Mariuszem Błaszczakiem, który dziś jest przewodniczącym Parlamentarnego Klubu PiS...
Robert Szydlik
Więcej z tego działu…