Tu jesteś: Strona główna >  Dorobek - historia i etnografia >  Konferencja nt. edukacji regionalnej

Dorobek - historia i etnografia

Konferencja nt. edukacji regionalnej

Konferencja nt. edukacji regionalnej

Data:
2008-09-13 09:21
Na zaproszenie Związku Kurpiów wziąłem udział w sympozjum nt. edukacji regionalnej, czyli... nauczania miłości do ojczyzny tej najmniejszej - lokalnej, rozumianej jako własna miejscowość, okolica, region...

Sympozjum odbywało się 2-5 lipca 2001 r. w Lubiejewie k. Ostrowi Mazowieckiej. Odbywało się ono pod hasłem "Problemy edukacji regionalnej na pograniczu kurpiowsko-mazurskim w perspektywie jednoczącej się Europy" a wzięli w nim udział nauczyciele szkół kurpiowskich i mazurskich (z pow. szczycieńskiego) oraz historycy i etnografowie z wyższych uczelni z Warszawy, Olsztyna i Białegostoku. Ja byłem członkiem delegacji z Puszczy Białej. W swoim wystąpieniu wygłosiłem referat na temat: Miejsce regionalisty w obliczu możliwości rozwoju regionalnego opartego o fundusze pomocowe Unii Europejskiej. 

Na zdjęciu zabytkowy dwór z pocz. XIX wieku w Lubiejewie Starym położony bardzo niedaleko szkoły (nieciekawa architektura z lat 70. XX wieku), w której odbywało się sympozjum. 

R.Sz.