Tu jesteś: Strona główna >  Dorobek - historia i etnografia >  Recenzje w "Roczniku Mazowieckim"

Dorobek - historia i etnografia

Recenzje w "Roczniku Mazowieckim"

Recenzje w "Roczniku Mazowieckim"

Data:
2008-11-03 01:47
W 2005 roku nawiązałem współpracę z periodykiem historycznym wydawanym przez Mazowieckie Towarzystwo Naukowe i Archiwum Państwowe m. st. Warszawy.

Współpraca ta ograniczyła się na początku do napisania dwóch recenzji, ponieważ na poważniejsze opracowania nie starczyło już czasu. Praca zawodowa, wówczas na 1,5 etatu + różne zlecenia, mocno ograniczyła moją działalność "naukową". Nie mniej w dwóch kolejnych tomach "Rocznika Mazowieckiego" zamieściłem dwie recenzje:

Robert Szydlik, Jacek Szczepański – Wojska balonowe. Legionowo 1897-1939 [w:] „Rocznik Mazowiecki”, T. XVII, Warszawa 2005 

Robert Szydlik, Jacek Szczepański – Z dziejów rosyjskiego 4 batalionu kolejowego (1877-1915) [w:] „Rocznik Mazowiecki”, T. XVIII, Warszawa 2006

R. Sz.