Tu jesteś: Strona główna >  Dorobek - historia i etnografia >  100-lecie założenia "Siewby" –...

Dorobek - historia i etnografia

100-lecie założenia "Siewby"  – pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim

100-lecie założenia "Siewby" – pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim

Data:
2008-11-04 01:56
Już jesienią 2005 roku odwiedziłem Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka, by zapytać, czy chciałby zorganizować sesję w 100. rocznicę ukazania się "Siewby", pierwszej chłopskiej gazety w Królestwie Polskim, której redakcja mieściła się w Tłuszczu...

Burmistrz chętnie podjął temat i zgodził się, bym znalazł odpowiednich prelegentów i ustalił z nimi tematy referatów itp. Tak nawiązałem kontakt z dyrektorem Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie panem dr. Januszem Gmitrukiem. Później skontaktowałem się ze znanymi mi profesorami - pp. Adamem Dobrońskim i Arkadiuszem Kołodziejczykiem...

Wspomniana sesja odbyła się 2 czerwca 2006 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Tłuszczu - miejsce dla tej akurat imprezy szczególne, bo budynek ten przed stu laty był siedzibą Domu Ludowego. Sesję prowadziłem wspólnie z dyrektorem CK panem Pawłem Ołdakiem. Słowo wstępne wygłosił burmistrz Jan Krzysztof Białek, a następnie wygłoszono referaty, których listę podaję niżej:

Wydarzenia 1905-1907 roku i ich skutkiprof. dr hab. Adam Dobroński, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku, jeden z najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu historii wojskowości w czasach carskich oraz historii ruchu ludowego

"Siewba" na tle prasy Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wiekuprof. dr. hab. Arkadiusz Kołodziejczyk, wykładowca Akademii Podlaskiej w Siedlcach, red. nacz. "Rocznika Wołomińskiego”,  red. III-tomowego dzieła "Dzieje i przyszłość polskiego ruchu ludowego"

Geneza powstania ruchu ludowego i miejsce "Siewby" w dorobku prasowym ludowców przed I wojną światowądr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  w Warszawie

Tłuszcz i Powiat Radzymiński w "Siewbie". Przenikanie treści lokalnych do pisma o zasięgu ogólnokrajowymmgr Robert Szydlik, historyk-regionalista i autor książki Tłuszcz. Studia i szkice z dziejów

Ksiądz Izydor Kajetan Wysłouch - współtwórca programu Związku Młodej Polski Ludowejmgr Jerzy Mazurek, wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego  w Warszawie

100. rocznica powstania "Siewby" (1906-1908) – pierwszego pisma chłopskiego na Mazowszu, wydawanego w Tłuszczu, w powiecie radzymińskimmgr Robert Szydlik (notka wyżej)

Sylwetki siwebiarzy: chłopa (Jan Kielak), inteligenta (Jan Adamowicz-Piliński), ziemianina (Tadeusz Gałecki) i księdza (Izydor Kajetan Wysłouch)Andrzej Kruk, tłuszczański regionalista, redaktor cyklu Ktokolwiek zna, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie publikowanego w "Łączniku Mazowieckim"

Pokłosie ruchu siewbiarskiegoWłodzimierz Krajewski, prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wołominie.

Po sesji ustalono, że w przyszłości ukaże się książka z kompletem wygłoszonych referatów...

R. Sz.