Tu jesteś: Strona główna >  Dorobek - historia i etnografia >  Małe ojczyzny z prof. Samsonowiczem

Dorobek - historia i etnografia

Małe ojczyzny z prof. Samsonowiczem

Małe ojczyzny z prof. Samsonowiczem

Data:
2010-09-14 20:53
6 grudnia 2007 roku wziąłem udział w II Sympozjum Regionalistów Mazowieckich w Długosiodle, gdzie byłem jednym z kilku prelegentów obok prof. dra hab. Henryka Samsonowicza i dra Jerzego Kijowskiego.

Sympozja Regionalistów Mazowieckich zawsze organizowane są w terenie, gdyż ich rolą jest budowanie i umacnianie samoświadomości regionalnej poszczególnych części Mazowsza i promowanie wśród nauczycieli i władz samorządowych edukacji regionalne. Przez taką edukację regionalną rozumie się nauczanie historii, przyrody, języka polskiego czy wiedzy o społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem treści lokalnych. W historii będzie chodziło o szersze eksponowanie historii lokalnej, w języku polskim - miejsowej gwary i dorobku pisarskiego literatów związanych z danym terenem, a w naukach przyrodnczych większe skupienie na lokalnych osobliwościach fauny i flory, ukształtowania terenu czy nawet warstw geologicznych.

II Sympozjum Regionalistów Mazowieckich w Długosiodle odbywało się pod hasłem "Rola liderów w rozwoju małych ojczyzn na przykładzie kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej. Program sympozjum był bogaty w referaty, ale najważniejszy był wśród nich głos znanego historyka-mediewisty prof. Henryka Samsonowicza, który mówił o pradziejach Puszczy Białej oraz szczególnej roli Długosiodła w średniowieczu. Ja wygłosiłem referat "Skąd nasz ród - nazwiska kurpiowskie w Puszczy Zielonej i Puszczy Białej". Na zdjęciu niżej podpisany podczas swojego wystąpienia; obok prof. Samsonowicz.

Robert Szydlik