Tu jesteś: Strona główna >  Dorobek - historia i etnografia >  Promocja książki "Siewba" 1906-1908...

Dorobek - historia i etnografia

Promocja książki "Siewba" 1906-1908 - już za nami

Promocja książki "Siewba" 1906-1908 - już za nami

Data:
2010-09-28 23:18
Frekwencja dopisała - na spotkanie z autorami przybyło ponad 40 osób... Wśród gość mieliśmy kilka utytułowanych postaci a także liczne grono nauczycieli z Tłuszcza i terenu całej gminy a także miłośników lokalnej historii.
 
Spotkanie z czytelnikami współorganizowałem z burmistrzem Janem Krzysztofem Białkiem i Biblioteką Publiczną w Tłuszczu. To w jej gościnnych progach autorzy książki "Siewba" 1906-1908 mogli spotkać się czytelnikami.
Niezręcznie mi o tym pisać, bo byłem tylko jednym z kilku autorów i jednym z dwóch jej redaktorów - a to mnie przyszło poprowadzić to spotkanie. W swoim wystąpieniu starałem się przywołać klimat sesji popularno-naukowej, która odbyła się w Tłuszczu 2 czerwca 2006 roku w 100. rocznicę założenia pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim – pisma, którego redakcja mieściła się właśnie w Tłuszczu. Pokrótce przypomniałem więc sylwetki autorów kolejnych referatów, których wystąpienia, już w formie pisemnej, pozwoliły na przygotowanie do druku książki „Siewba” 1906 – 1908, a także nawiązałem do treści kolejnych artykułów.
Podczas wspomnianej sesji przed czterema laty swoje referaty (w całości zamieszczone w książce) wygłosili: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (Akademia Podlaska w Siedlcach), dr Janusz Gmitruk (dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie), dr Jerzy Mazurek (wicedyrektor MHPRL), mgr Robert Szydlik (regionalista, Tłuszcz), Andrzej Kruk (regionalista, Tłuszcz) oraz Włodzimierz Krajewski (prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wołominie). Ponadto w książce znalazło się Słowo wstępne Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka oraz Przedmowa redaktorów wydania: Janusza Gmitruka i niżej podpisanego.
Spośród wyżej wymienionych autorów na spotkaniu z mieszkańcami Tłuszcza zabrakło prof. Adama Dobrońskiego, który w ostatniej chwili odwołał swoje przybycie w związku z pilnymi obowiązkami na macierzystej uczelni. Drugim autorem, który nie mógł dotrzeć na promocję był dr Jerzy Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – placówki, która wydała omawianą tu publikację. Był natomiast wicedyrektor tego Muzeum, dr Jerzy Mazurek, który przywiózł ze sobą z Warszawy około 30 książek. Żałował, że tak mało, bo choć były sprzedawane, a nie rozdawane, bardzo szybko ich zabrakło!
Poruszony tematem spotkania prof. Arkadiusz Kołodziejczyk kilkakrotnie zabierał głos. Oprócz niego swoimi refleksjami podzielili się z czytelnikami także inni autorzy – tłuszczański regionalista Andrzej Kruk (jedyny rodowity tłuszczanin z dziada pradziada wśród autorów książki) a także Włodzimierz Krajewski z Kobyłki, wieloletni prezes powiatowych i wojewódzkich struktur PSL...
Wśród gości mieliśmy także dra Jacka Szczepańskiego, dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Legionowo (i zarazem wybitnego muzealnika i historyka wojskowości) oraz dra Krzysztofa Urbanka – historyka filozofii, wykładowcę w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (uznanego tłumacza dzieł kolumbijskiego myśliciela Nicolasa Gomeza Davili, a w latach 1980-1989 ucznia... tłuszczańskiej podstawówki)...
Pod koniec "części oficjalnej" znalazł się oczywiście czas na wypowiedzi gości i kilka osób podzieliło się z zebranymi swoimi refleksjami na temat samej książki, ruchu ludowego czy osób w niego zaangażowanych...
Chwilę później burmistrz Jan Krzysztof Białek otwierał szampana, a pracowite Panie Bibliotekarki uwijały się przy serwowaniu gościom poczęstunku. W "tak pięknych okolicznościach przyrody” można było już swobodniej porozmawiać, wymienić poglądy lub choćby serdeczności... Byłbym zapomniał – wcześniej jeszcze dostałem od pani dyrektor Bogumiły Boguszewskiej piękny bukiet kwiatów ułożonych przez panie florystki. Szczerze mówiąc byłem zaskoczony. Potraktowano mnie bowiem bardziej niż godnie – niczym autora jakiejś ważkiej kilkutomowej pracy, podczas gdy byłem tylko jednym z wielu. Owszem, organizowałem przed czterema laty sesję a później przyczyniłem się do ukazania się książki, ale..., ale... Cóż powiedzieć? Non sum dignus...
Dziękuję całej Bibliotece – teraz muszę pomyśleć, jak się Paniom Bibliotekarkom odwdzięczyć za tak serdeczne przyjęcie... Dziękuję panu Burmistrzowi - nie tylko za szampana... Dziękuję też wszystkim Gościom. Było mi miło naprawdę miło spotkać się z Państwem.


Robert Szydlik