W tym dziale umieszczam informację na temat moich projektów, głównie heraldycznych. Poza tym przyjmuję zlecenia na opracowanie logo, exlibrisów, plakatów, ulotek itp. Na zamówienie tworzę także teksty prasowe i reklamowe. Ciekawych zachęcam do lektury, a zainteresowanych współpracą proszę o kontakt.

 • 2016-05-14 20:00

św. Dorota z Cezarei...

Pracowita sobota, w poszukiwaniu heraldycznych inspiracji - św. Dorota z Cezarei...

Czytaj Więcej
 • 2016-04-22 21:24

Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich

Zatwierdzone przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Krasne - kolebka magnackiego rodu Krasińskich, których lepiej kojarzymy z Opinogórą, ich młodszą i okazalszą siedzibą.

Czytaj Więcej
 • 2016-04-16 20:00

Powołano mnie do Komisji Heraldycznej

Kilkanaście lat zaangażowania heraldycznego zaowocowało. 29 marca Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał mnie do składu Komisji Heraldycznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 403). W piątek, 15 kwietnia, wziąłem udział w pierwszym posiedzeniu

Czytaj Więcej
 • 2016-03-13 20:00

Odznaka Honorowa i Sztandar Gminy Zambrów

Kilka dni temu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty Odznaki Honorowej i Sztandaru Gminy Zambrów. Piszę "opracowane" przez mnie, a nie zaprojektowane, ponieważ głównym projektem jest zawsze herb. Herb natomiast, flagę, banner i pieczęcie Gminy Zambrów w 2009 r. zaprojektował Pan Tadeusz Gajl.

Czytaj Więcej
 • 2015-09-16 20:00

Herb Gminy Radzyń Podlaski

W dniu 16 września 2015r. Rada Gminy Radzyń Podlaski pojęła uchwałę  w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, baneru i flagi stolikowej i pieczęci GMINY RADZYŃ PODLASKI oraz zasad ich stosowania.

Czytaj Więcej
 • 2015-06-02 20:46

W polu czerwonym dwie kopie w krzyż skośny, złote

Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji zatwierdziła projekty herbu, flag i pieczęci Gminy Obsza (pow. biłgorajski, woj. lubelskie - dawne dobra ordynackie). To już chyba mój 26. zatwierdzony komplet symboli samorządowych...

Czytaj Więcej
 • 2015-03-16 10:16

Herb, flagi i pieczęcie miasta Kamienna Góra

W piątek 13 marca 2015 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała moje projekty herbu, flag i pieczęci miasta Kamienna Góra (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski) opracowane na podstawie zachowanego odcisku pieczęci miejskiej z przełomu XIII i XIV w.

Czytaj Więcej
 • 2015-02-23 21:33

Insygnia Gminy Ostrów - tej od Tarnowskich

W maju 2014 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała zaprojektowane przeze mnie herb, flagi i pieczęcie gm. Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim.

Czytaj Więcej
 • 2014-05-31 23:50

Nad Korabiem płaszcz św. Marcina

29 kwietnia wziąłem udział w uroczystościach nadania herbu, flag i pieczęci Gminy Poświętne. Zaprojektowane przeze mnie insygnia tej jednostki samorządowej zostały pozytywnie zaopiniowane (i wysoko ocenione!) przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji...

Czytaj Więcej
 • 2014-05-27 03:21

Brodzic na pniu 800-letniego dębu

19 marca Rada Gminy Ojrzeń (pow. ciechanowski) uchwaliła herb, flagę, proporczyk, banner i pieczęcie Gminy Ojrzeń. Projekty mojego autorstwa zostały pozytywnie zaopiniowane prze Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj Więcej
 • 2014-02-09 07:29

Mój herb Godziszowa w "Gościu Niedzielnym"

Kilka tygodni temu w sandomierskim dodatku do "Gościa Niedzielniego" ("Gość Sandomierski") ukazał się artykuł na temat drogi Gminy Godziszów do własnego herbu...

Czytaj Więcej
 • 2013-12-30 10:58

Ponownie pszczoły, a między nimi godło h. Jelita Zamoyskich

Herb, flaga, sztandar, proporczyk, banner i pieczęcie Gminy Godziszów w pow. janowskim to kolejne w moim dorobku projekty pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj Więcej
 • 2013-12-08 19:16

Sznur bursztynów złoty a w jego środku takaż pszczoła

Moje projekty herbu, flagi, banneru, proporczyka i pieczęci Gminy Turośl 7 listopada uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj Więcej
 • 2013-05-29 20:20

Głowa Zygmuntowego orła między konarami lipy

Moje projekty symboli powiatu oleckiego uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj Więcej
 • 2013-04-05 22:12

Dzwonnica bramna w polu czerwonym

Moje projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Rutki (pow. zambrowski, woj. podlaskie) uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj Więcej
 • 2013-03-22 14:08

Maryjna lilia nad Doliwą

Moje projekty herbu, flagi, bannera, proporczyka i pieczęci Gminy Stara Błotnica (pow. bialobrzeski, woj. mazowieckie) uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Czytaj Więcej
Strona 1 z 3