Tu jesteś: Strona główna >  Praca - media i reklama >  Ossów 1920 - w trójwymiarze

Praca - media i reklama

Ossów 1920 - w trójwymiarze

Ossów 1920 - w trójwymiarze

Data:
2013-08-14 13:49
Wiosną tego roku, na zlecenie Parku Kulturowego - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej, opracowałem koncepcję wizualizacji 3D oraz ścieżkę dydatktyczną łączącą kolejne obiekty na terenie Parku Kulturowego - Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Zlecenie objemowało także zaprojektowanie logotypu ścieżki dydaktycznej, logotypu trasy rowerowej oraz merytoryczne i graficzne zaprojektowanie tablic informacyjnych i "strzałek", dzięki którym zwiedzający Ossów będą mogli dotrzeć np. od pomnika ks. mjra Ignacego Skorupki do Krzyża Poległych czy Kaplicy i Cmentarza Polskich Żołonierzy poległych w boju pod Ossowem.
Prezentacja 3D, wykonana wg mojej koncepcji przez firmę Pixelset, pozwala na wirtualny spacer po obiektach ossowskiego Parku Kulturowego i obejrzenie ich w trójwymiarze.
Na tej podstawie opracowałem też mapę turystyczną o wymiarach 2,5 x 4 m, która ustawiona jest na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie, pomiędzy pomnikiem ks. Skorupki a Pawilonem Ekspozycyjnym.

Prezentację 3D można obejrzeć na podstronie Parku Kulturowego >>


R. Sz.


Jedna z tablic informacyjnych ustawionych w terenieJedna ze strzałek na trasie ścieżki dydaktycznej        Logotyp ścieżki dydaktycznej (nie instytucji!)...       ...i trasy rowerowej                      Mapa turystyczna o wymiarach 2,5 x 4 m ustawiona na terenie Szkoły Podstawowej w Ossowie, 
pomiędzy pomnikiem ks. Skorupki a Pawilonem Ekspozycyjnym