Tu jesteś: Strona główna >  Moja praca w Samorządzie >  Powstał Klub Radnych pn. Razem dla...

Moja praca w Samorządzie

Powstał Klub Radnych pn. Razem dla Gminy

Powstał Klub Radnych pn. Razem dla Gminy

Data:
2011-03-25 18:39
11 marca odbyło się zebranie założycielskie Klubu Radnych, do którego weszło 11 z 15 członków Rady Miejskiej w Tłuszczu. Powstanie Klubu radni zgłosili przewodniczącemu Rady Miejskiej.
Zgodnie z § 110. pkt. 1 Statutu Gminy Tłuszcz: Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej pięciu radnych. Zgodnie z tym zapisem 11 marca w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu powołano Klub, do którego przystąpiło jedenaścioro radnych. Zebrani w głosowaniu wybrali władze Klubu oraz przyjęli nazwę Klub Radnych Razem dla Gminy. Jednocześnie opracowano regulamin Klubu, zgodnie z którym wszystkie decyzje muszą zapadać w głosowaniach większością 2/3 głosów, przy czym aby na posiedzeniu uzyskano kworum zebrać się musi min. połowa składu Klubu (przy 11 członkach oznacza to min. 6 osób).
Klub powstał m.in po to, by radni w nim zrzeszeni razem wypracowywali stanowisko w najważniejszych sprawach dla gminy i wspólnie (przez swych przedstawicieli) prowadzili w różnych sprawach negocjacje z Burmistrzem, pozostałymi radnymi itp. Wspólne działanie ma także na celu wzajemne wspieranie się radnych, szczególnie w sytuacjach pojawienia się wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa, w tym miejscowego. Jedną z pierwszych wspólnych inicjatyw Klubu jest rozważenie możliwości wynajęcia radcy prawnego, którego wsparcie może się okazać nieuniknione...

Oto lista członków Klubu Radnych Razem dla Gminy:
- Robert Szydlik - przewodniczący
- Włodzimierz Malinowski
- I z-ca przewodniczącego
- Dariusz Kur
- II z-ca przewodniczącego
- Krzysztof Gajcy
- Tadeusz Groszek
- Stefan Mikiciuk
- Tadeusz Sasin
- Mirosław Sobczak
- Mirosław Szczotka
- Aleksandra Świeżak
- Adam Wojtyra


Powołanie Klubu zostanie oficjalnie ogłoszone na najbliższej Sesji RM (wtorek, 29 marca), ale Klub już działa...
Robert Szydlik

P.S. Logo Klubu jest mojego autorstwa i jego wzór został zastrzeżony - Robert Szydlik