Tu jesteś: Strona główna >  Zlecenia - heraldyka, grafika, redago... >  Herb, Flaga i Pieczęć Gminy Baboszewo

Zlecenia - heraldyka, grafika, redagowanie

Herb, Flaga i Pieczęć Gminy Baboszewo

Herb, Flaga i Pieczęć Gminy Baboszewo

Data:
2011-06-26 11:38
Na swoim ostatnim posiedzeniu Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA pozytywnie zaopiniowała opracowane przeze mnie projekty herbu, flagi i pieczęci Gminy Baboszewo.
HERB GMINY BABOSZEWO

Na tarczy hiszpańskiej w polu srebrnym kościół czerwony z czarnymi oknami i czarną ostrołukową bramą okoloną złotym portalem, z trzema wieżami – główną środkową i dwiema mniejszymi bocznymi – nakrytymi czarnymi stożkowymi daszkami z krzyżami tej samej barwy.

Uzasadnienie – rys historyczny (wersja skrócona)
Stylizowany kościół w herbie Gminy Baboszewo nawiązuje do neogotyckiego kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Baboszewie stanowiącego najokazalszą budowlę górującą nad tą gminną miejscowością. Kościół ten powstał w latach 1907-14 według projektu Stefana Szyllera, budowniczego m.in. budynków Politechniki Warszawskiej, bramy głównej oraz Biblioteki UW, Zachęty i wielu innych. Sama parafia w Baboszewie ma metrykę znacznie starszą. Nie jest znana data jej erekcji, ale pierwsza wzmianka w źródłach – wsi Baboszewo i tutejszej świątyni – pojawia się już w roku 1254 za panowania księcia mazowieckiego Siemowita I.
W datowanym na ten rok dokumencie papieża Inocentego IV dla opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku czytamy, że dziesięciny ze wsi Baboszewo, w której jest kaplica, należą do opactwa czerwińskiego. Na terenie Gminy Baboszewo są jeszcze dwie parafie – św. Antoniego w Sarbiewie (erygowana na początku XIV w.). oraz św. Katarzyny w Dziektarzewie (powstała prawdopodobnie pod koniec XIV lub na początku XV w.).
Miejscowości leżące obecnie na terenie Gminy Baboszewo w minionych wiekach w większości należały do drobnej szlachty (m.in. Brzeskich, Cieszkowskich, Cywińskich, Radwańskich, Święckich, Wilamowskich, Wołowskich, Zawidzkich, Zbyszewskich, Żółtowskich). Wśród nich wybijał się jedynie ród Sarbiewskich z Sarbiewa, który wydał Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), jednego z największych poetów łacińskich w Europie doby baroku. Sarbiewski herbu Prawdzic był jezuitą i kaznodzieją króla Władysława IV. Poeta, nazywany w swojej epoce Horatius Sarmaticus lub Horatius Christianus. Jego Lyricorum libri doczekały się kilkudziesięciu wydań w całej Europie. W 1632 wydana została w Antwerpii Lyricorum libri IV - luksusowa edycja z miedziorytami Petera Paula Rubensa w wysokim jak na owe czasy nakładzie 5000 egzemplarzy. Na dworze papieża-poety Urbana VIII stał się jednym z grona czołowych intelektualistów europejskich. Z rąk tego Ojca Świętego otrzymał Sarbiewski najwyższą w tamtych czasach nagrodę literacką poeta laureatus oraz złoty naszyjnik z medalem Ojca Świętego.
W herbie Gminy Baboszewo świadomie pominięto nawiązanie do osoby poety Macieja K. Sarbiewskiego, gdyż ewentualne symbole i godła z nim związane (herb Prawdzic, laur poetycki, pióro gęsie) nie byłby jednoznacznie i czytelne nawet dla osób posiadających wiedzę z zakresu historii i heraldyki.
Poza tym władze gminy postawiły sobie za cel opracowanie herbu jak najprostszego, najbardziej czytelnego, z jednym godłem kojarzącym się z gminą. Stąd wybór padł na górujący nad Baboszewem neogotycki kościół – bo choć ten istnieje niespełna 100 lat, to prezentuje oryginalną architekturę i symbolizuje parafię Baboszewo – niejako poprzedniczkę Gminy – której historia ma przeszło 750 lat.

Symbolika kolorów:
Czerwień – symbolizuje przelaną krew, miłość, wspaniałomyślność i hart ducha, ogień oraz Syna Bożego
Złoto (żółcień) – symbolizuje królewski majestat, wiarę, stałość, mądrość i chwałę a także Boski majestat
Srebro (biel) – symbolizuje czystość, prawdę, niewinność, a także Boga Ojca i kapłanów jako Jego przedstawicieli, Apostołów


FLAGA GMINY BABOSZEWO

Flagę Gminy Baboszewo stanowi prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8, składający się z trzech poziomych płatów: białego – stanowiącego 1/5 wysokości flagi, czerwonego – 3/5 wys. i białego - 1/5 wys. Na środkowym płacie umieszczono Herbu Gminy Baboszewo, którego wysokość równa się 1/2 wysokości flagi.PIECZĘĆ GMINY BABOSZEWO

Pieczęć Gminy Baboszewo ma kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis GMINA BABOSZEWO, gdzie oba słowa oddzielone są od siebie ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku wewnętrzne perełkowe koło w które wpisane jest godło Herbu Gminy Baboszewo, tj. kościół – z czarnymi wieżami, oknami i bramą.Robert Szydlik