Tu jesteś: Strona główna >  Zlecenia - heraldyka, grafika, redago... >  Insygnia Gminy Ostrów - tej od...

Zlecenia - heraldyka, grafika, redagowanie

Insygnia Gminy Ostrów - tej od Tarnowskich

Insygnia Gminy Ostrów - tej od Tarnowskich

Data:
2015-02-23 21:33
W maju 2014 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała zaprojektowane przeze mnie herb, flagi i pieczęcie gm. Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim.
Na tarczy hiszpańskiej w polu zielonym godło herbu Leliwa a pod nim lilia naturalna biała z liśćmi złotymi.

Uzasadnienie

Zastosowane w herbie Gminy Ostrów godła nawiązują do miejscowej tradycji historycznej i warunków przyrodniczych.

Godło herbu Leliwa stanowi upamiętnienie największego rodu obecnego w historii tutejszych ziem – żochowskiej linii rodu Tarnowskich, którzy władali kilkoma wsiami z terenu obecnej gminy w latach 1365-1587. Po nich, drogą ożenku, najważniejszymi rodami obecnymi w historii dzisiejszej gminy Ostrów, czyli posiadającymi większą własność ziemską, byli Mieleccy h. Gryf (1587-1616), Lubomirscy h. Szreniawa bez krzyża (1616-1710), Sanguszkowie (1710-1753), po których przez kilka lat właścicielami ponownie byli Lubomirscy. Później właściciele, przede wszystkim Ocieki i Woli Ocieckiej, wielokrotnie się zmieniali. Znajdujemy więc tu Lasockich, Stadnickich i Reyów. Od nich ok. 1820 r. dobra nabyli ostatni właściciele – Romerowie, których dobra uszczuplone zostały w XX-leciu międzywojennym poprzez mariaże ostatniego pokolenia dziedziców władających tutejszymi dobrami.

Lilia naturalna biała z liśćmi złotymi nawiązuje do lokalnych warunków przyrodniczych gminy położonej w lesistej okolicy poprzecinanej szeregiem rzeczek i strumieni, z licznymi niewielkimi oczkami wodnymi (niewielkimi jeziorami). Na terenie gminy zewidencjonowano 21 pomników przyrody, w tym dwa z nich stanowią zbiorowiska dwóch gatunków lilii wodnych: grzybieni białych w Sadykierzu i grążela żółtego w Kamionce.

Pole tarczy zielone symbolizuje położenie gm. Ostrów na skraju historycznej Puszczy Sandomierskiej; po dziś dzień użytki leśne stanowią 39% obszaru gminy.


Projekty wraz z uzasadnieniem: Robert Szydlik (2014)