Tu jesteś: Strona główna >  Zlecenia - heraldyka, grafika, redago... >  Herb, flagi i pieczęcie miasta...

Zlecenia - heraldyka, grafika, redagowanie

Herb, flagi i pieczęcie miasta Kamienna Góra

Herb, flagi i pieczęcie miasta Kamienna Góra

Data:
2015-03-16 10:16
W piątek 13 marca 2015 r. Komisja Heraldyczna przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji pozytywnie zaopiniowała moje projekty herbu, flag i pieczęci miasta Kamienna Góra (woj. dolnośląskie, pow. kamiennogórski) opracowane na podstawie zachowanego odcisku pieczęci miejskiej z przełomu XIII i XIV w.
Jak podaje Marian Gumowski w swoim opracowaniu „Najstarsze pieczęcie miast polskich XIII i XIV w.” (Toruń, 1960), w dokumentach źródłowych zachowały się aż trzy odciski różnych pieczęci miejskich Kamiennej Góry (niem. Landeshut) pochodzące z XIV w., których odciski znajdujemy pod dokumentami z lat 1334, 1405 i 1409.

Samo miasto założył w 1249 r. Bolek I Świdnicki i być może z okresu założenia pochodzi najstarsza pieczęć datowana wg historyków na XIII bądź początek XIV w. 
Niezależnie jednak od datowania, pewne jest, że domniemana najstarsza pieczęć jest także pieczęcią najważniejszą – to pieczęć miejska wielka.
Na niej wzorowano później wszystkie kolejne wyobrażenia herbu miejskiego, choć większość z nich zawierała interpretacyjne błędy bądź też była nieprwidłowo zrealizowana plastycznie. Herb Kamiennej Góry widnieje na fasadzie ratusza, był reprodukowany na monetach, pocztówkach i na znaczkach pocztowych (tu wersja znana z pieczęci miejskiej małej).


Robert Szydlik