Tu jesteś: Strona główna >  Zlecenia - heraldyka, grafika, redago... >  Koń jak wygląda... w Herbie Łącka

Zlecenia - heraldyka, grafika, redagowanie

Koń jak wygląda... w Herbie Łącka

Koń jak wygląda... w Herbie Łącka

Data:
2008-09-17 23:37
W 2005 roku opracowałem na zlecenie Gminy Łąck w powiecie płockim wzór Herbu, Flagi i Ozdobnej Pieczęci.
Moje projekty i tym razem, po naniesieniu zaleconych poprawek uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA. Członkowie Komisji - historycy z najlepszych polskich uczelni (zajmujący się heraldyką, weksykologią, sfragistyką i numizmatyką - mają często sugestie dotyczące szczegółów projektu (np. czy koń ma mieć zaznaczoną płeć?). Jakkolwiek uciążliwe dla projektanta, uwagi tego typu pozwalają unikać tworzenia heraldycznych potworków, takich jak herby... Tłuszcza czy Wołomina, niestety.
Niżej podaję opis Herbu i Flagi Gminy Łąck wraz z uzasadnieniem...

HERB GMINY ŁĄCK

Na tarczy hiszpańskiej w polu czerwonym koń srebrny (biały) z kopytami złotymi (żółtymi) wspięty zwrócony w prawo; na prawo i na lewo od głowy dwie lilijki srebrne (białe) ze złotymi (żółtymi) klamrami.

Prawidłowe proporcje wysokości do szerokości herbu wynoszą 11:10.

Zastosowane w herbie gminy Łąck mobilia (godła) mają uproszczoną kolorystykę i kształt zgodnie z zasadami heraldyki:

Symbolika:

--- Koń srebrny (biały) wspięty zwrócony w prawo z kopytami złotymi (żółtymi) – jest bezpośrednim nawiązaniem do założonej w 1923 roku w Łącku stadniny koni, jednej z najważniejszych, obok Janowa Podlaskiego, placówek tego typu w Polsce.

--- Dwie lilijki srebrne (białe) ze złotymi (żółtymi) klamrami – nawiązują do herbu zgromadzenia sióstr norbertanek z Płocka, do których dóbr Łąck przez wieki należał. Herb ss. Norbertanek przedstawia w polu błękitnym dwa skrzyżowane pastorały złote i jest usiany srebrnymi lilijkami. Pastorały w tym herbie symbolizują władzę kościelną biskupa, a lilijki zakonną czystość i prostotę. Wieś Łąck lokował na prawie niemieckim książę mazowiecki Siemowit III w roku 1371 . Wtedy też Łąck dostał się norbertankom i pozostawał w ich dobrach do roku 1795, gdy III rozbiór Polski położył kres kościelnej własności ziemi, która od tego momentu przeszła na skarb państwa.

--- Tło tarczy czerwone – czerwień to podstawowy i prawdopodobnie najstarszy kolor heraldyczny , bardzo często spotykany w herbach mazowieckich.

FLAGA GMINY ŁĄCK

flagę gminy Łąck stanowi płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8, na którego lewej połowie znajduje się herb gminy Łąck: w polu czerwonym koń srebrny (biały) z kopytami złotymi (żółtymi) wspięty zwrócony w prawo; na prawo i na lewo od głowy dwie lilijki srebrne (białe) ze złotymi (żółtymi) klamrami. Na prawą połową flagi składają się trzy poziome pasy: biały – czerwony - biały, ułożone w proporcjach 2:1:2. (Szerokość pasa czerwonego wynosi 1:4 wysokości flagi).

Robert Szydlik