Tu jesteś: Strona główna >  Zlecenia - heraldyka, grafika, redago... >  Gmina Rząśnik: Herb, Flaga, Pieczęć

Zlecenia - heraldyka, grafika, redagowanie

Gmina Rząśnik: Herb, Flaga, Pieczęć

Gmina Rząśnik: Herb, Flaga, Pieczęć

Data:
2008-06-04 12:51
W 2006 roku podpisałem umowę z Wójtem Gminy Rząśnik (pow. wyszkowski) na opracowanie projektów Herbu, Flagi i Pieczęci Gminy.

To zlecenie podjąłem z gorącym sercem, jako że Rząśnik leży w Puszczy Białej, skąd wywodzi się moja rodzina (Szydlikowie). Projekty mojego autorstwa także tym razem doszły do szczęśliwego finału w postaci pozytywnej oceny Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA.

HERB GMINY RZĄŚNIK

Na tarczy hiszpańskiej w polu zielonym w słup pastorał złoty ze srebrną rękojeścią, a na prawo i lewo od serca dwie pszczoły złote.

Gdzie: Barwa zielona pola tarczy jest nawiązaniem do topografii gminy Rząśnik położonej na terenie Puszczy Białej.

Pastorał nawiązuje do historycznego faktu przynależności okolicznych ziem do dóbr biskupów płockich od 1203 do 1795 roku.

Pszczoły nawiązują do bartnictwa - jednego z głównych zajęć tutejszej ludności puszczańskiej, o którym wspomina lustracja dóbr biskupów płockich z roku 1650

FLAGA GMINY RZĄŚNIK

Flagą gminy Rząśnik jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w pas w proporcjach 1:2, w barwach złoto-zielonej. W pasie górnym złotym przy drzewcu widnieje herb gminy Rząśnik o wysokości 1/2 wysokości flagi i umieszczony symetrycznie w ten sposób, by równe były trzy odległości herbu: od drzewca, górnej krawędzi flagi i krawędzi stykania się pól złotego i zielonego.


Robert SzydlikHerb i flaga na budynku Urzędu Gminy Rząśnik...